"Hêng-chèng-īⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
({{Tiong-hoâ-bîn-kok chèng-hú pō͘-bûn chu-sìn |pō͘-bûn miâ-chheng = Hêng-chèng-īⁿ<br /><small>行政院</small> |gōa-bûn miâ-chheng... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~
|chù-kái =
}}
'''Hêng-chèng-īⁿ''' ([[Hàn-jī]]: 行政院) sī [[Tâi-oân]] [[Tiong-hoâhôa Bîn-kok Chèng-hú]] ê siōng-koân [[hêng-chèng]] ki-koan, àn-chiàu [[Tiong-hoâ Bîn-kok Hiàn-hoat|hiàn-hoat]] ê kui-tēng ài tùi kok-hōe [[Li̍p-hoat-īⁿ]] hū-chek. Hia̍p-gī lâi kóng, "hêng-chèng-īⁿ" kóng ê sī '''Hêng-chèng-īⁿ Pún-pō͘''' (行政院本部), chú-iàu ê kong-lêng sī hia̍p-chō͘ [[Hêng-chèng-īⁿ Īⁿ-tiúⁿ]] chhú-lí kok-hāng hêng-chèng sū-bū. Kóng-gī lâi kóng, Hêng-chèng-īⁿ mā hâm-kài chē-chē tiong-iong hêng-chèng ki-koan téng-téng pō͘-hōe. Hêng-chèng-īⁿ mā thong-siông hō-chò '''[[Lōe-koh]]''' (內閣); [[Hêng-chèng-īⁿ Īⁿ-tiúⁿ]], [[Hêng-chèng-īⁿ Hù-īⁿ-tiúⁿ|Hù-īⁿ-tiúⁿ]], [[Hêng-chèng-īⁿ Pì-su-tiúⁿ|Pì-su-tiúⁿ]], Hù-pì-su-tiúⁿ, [[Hêng-chèng-īⁿ Sin-bûn Thoân-pò͘ Chhù|hoat-giân-jîn]], [[chèng-bū úi-oân]] iáu-ū kok pō͘-hōe siú-tiúⁿ lóng hō-chò lōe-koh koh-oân (閣員), tēng-kî chiau-khai [[Hêng-chèng-īⁿ Hōe-gī]] gī-tēng kok-ka tiōng-tāi chèng-sū.
 
==Le̍k-sú==

Sûn-lám me-niú