跳至內容

Lūi-pia̍t:Sit-khì tóng-àn liân-kiat ê ia̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tī lūi-pia̍t "Sit-khì tóng-àn liân-kiat ê ia̍h" ê ia̍h

Ē-kha 200 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3,405 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

.

A

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

Tī lūi-pia̍t "Sit-khì tóng-àn liân-kiat ê ia̍h" ê mûi-thé

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 2 hāng, ē-bīn sī thâu 2 hāng tóng-àn.