An-hioh-ji̍t Hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
tóng-àn:Sdalogo.png

An-hioh-ji̍t hōe (Seventh-day Adventist Church) si Ki-tok Sin-kàu ê chi̍t-ê hui thôan-thóng kàu-phài. Chhú kàu-hōe chià-tio̍h i-liâu, kàu-io̍k, kóng-pò kah siā-hōe ho̍k-bū, chiang sìn-gióng thôan chì sè-kài kok-tē.

Sìn-tiâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pún-chiuⁿ sī sio̍k-î Ki-tok-kàu
hē-lia̍t ê chi̍t-ê pō·-hūn

Ki-tok-kàu Le̍k-sú
Iâ-so͘ Ki-tok
Cha̍p-jī ê Sù-tô·
Tong-hong Kéng-Kàu
Tang-sai Kàu-hōe ê hun-lia̍t
Si̍p-jī-kun ê Tang-cheng
Chong-kàu ê Kái-kek

Ki-tok-kàu ê Sîn-ha̍k
Ki-tok-kàu ê Chông-pài
In-tián · Kiù-in
San-siōng ê Kàu-hùn
Si̍t-chāi ê hok-khì
Chú ê Kî-tó-bûn
Cha̍p-tiâu-kài
Sèng-lêng
Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

Ki-tok-kàu ê Lé-chiat
Sé-lé
Sèng-chhan-lé

Ki-tok-kàu ê Sèng-keng
Kū-iok Sèng-keng
Sin-iok Sèng-keng
Âng-phoê Sèng-keng

Ki-tok-kàu ê Cheh-ji̍t
Sèng-tàn-cheh
Sèng-tàn Ló-jîn
Koh-oa̍h-cheh

Ki-tok-kàu ê Kàu-phài
Tang-chèng-kàu
Thian-chú-kàu
Iâ-so·-hōe
Tō-bêng-hōe

Ki-tok-sin-kàu
Bí-kok Kong-lí-hōe
Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe
Eng-kok Kok-kàu
An-hioh-ji̍t Hōe
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē

Gō·-sûn-chat Kàu-phài
Sù-tô·-sìn-sim-hoē
Sîn-tiàu-hōe
Sîn ê Kàu-hoē
Chin Iâ-so· Kàu-hōe

Siū chèng-thóng kàu-hōe kheh-che̍h
Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn
Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe
Sin-iok Kàu-hōe
Thóng-it Kàu-hōe

jī-cha̍p-chhit tiâu ki-pún sìn-gióng: (1)"Sèng-keng". (2) saⁿ-chi̍t-chin-sîn. (3) sèng-hū siāng-tè. (4) sèng-chí siāng-tè. (5) sèng lêng siāng-tè. (6) chhòng-chō. (7) jîn-sèng. (8) siān-ok chi-cheng Ki-tok. (9) Ki-tok ê seⁿ-sí ho̍k-o̍ah (10) tit-kiù keng-giām. (11) kàu-hōe. (12) î bîn kah kî sái-bēng. (13) Ki-tok sin-thé ê ha̍h chi̍t. (14) chìm-lé. (15) sèng-chhan-lé. (16) sèng-lêng ê in-sù í chit-sū. (17) ī-giân ê in-sù. (18) siāng-tè ê lu̍t-hoat. (19) an-hioh-ji̍t. (20) kóan-ke ê chek-jīm. (21) Ki-tok-tô͘ ê phín-hēng. (22) hun-in í ka-têng. (23) Ki-tok chāi Thian-siāng-sèng-só͘ ê ho̍k-bū. (24) Ki-tok ho̍k-lîm. (25) sí í ho̍k-o̍ah. (26) chhian-hí-nî kah chōe ê kiat-kó. (27) sin-tē.