Chú ê Kî-tó-bûn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Pún-chiuⁿ sī sio̍k-î Ki-tok-kàu
hē-lia̍t ê chi̍t-ê pō·-hūn
Christian cross.svg

Ki-tok-kàu Le̍k-sú
Iâ-so͘ Ki-tok
Cha̍p-jī ê Sù-tô·
Tong-hong Kéng-Kàu
Tang-sai Kàu-hōe ê hun-lia̍t
Si̍p-jī-kun ê Tang-cheng
Chong-kàu ê Kái-kek

Ki-tok-kàu ê Sîn-ha̍k
Ki-tok-kàu ê Chông-pài
In-tián · Kiù-in
San-siōng ê Kàu-hùn
Si̍t-chāi ê hok-khì
Chú ê Kî-tó-bûn
Cha̍p-tiâu-kài
Sèng-lêng
Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

Ki-tok-kàu ê Lé-chiat
Sé-lé
Sèng-chhan-lé

Ki-tok-kàu ê Sèng-keng
Kū-iok Sèng-keng
Sin-iok Sèng-keng
Âng-phoê Sèng-keng

Ki-tok-kàu ê Cheh-ji̍t
Sèng-tàn-cheh
Sèng-tàn Ló-jîn
Koh-oa̍h-cheh

Ki-tok-kàu ê Kàu-phài
Tang-chèng-kàu
Thian-chú-kàu
Iâ-so·-hōe
Tō-bêng-hōe

Ki-tok-sin-kàu
Bí-kok Kong-lí-hōe
Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe
Eng-kok Kok-kàu
An-hioh-ji̍t Hōe
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē

Gō·-sûn-chat Kàu-phài
Sù-tô·-sìn-sim-hoē
Sîn-tiàu-hōe
Sîn ê Kàu-hoē
Chin Iâ-so· Kàu-hōe

Siū chèng-thóng kàu-hōe kheh-che̍h
Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn
Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe
Sin-iok Kàu-hōe
Thóng-it Kàu-hōe

Chú ê Kî-tó-bûn ia̍h-hō Chú-tó-bûnKi-tok-kàu chòe-chiong iú-miâ ê kî-tó bûn. Kin-kì Sèng-keng ê kì-chài, Iâ-so͘ ê sù-tô͘ chhéng-kiû i chí-tō in kî-tó. Chú ê kî-tó bûn sī kì-chài tī Sin-iok Sèng-keng Má-thài Hok-im-Su tē la̍k chiuⁿ káu chat chì cha̍p-saⁿ chat, sī San-siōng ê Kàu-hùn ê it-pōo-hūn. Lēng-gōa it-phiⁿ sio-tâng ê kî-tó bûn sī kì-chài tī Lō͘-ka Hok-im cha̍p-it-chiuⁿ.

Chú Iâ-so͘ ê Kî-tó-bûn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

"Só͘-í lín m̄-thang kap in kāng-khóan; in-ūi lín boeh kiû í-chêng, lín ê Thian-hū chiū í-keng chai-iáⁿ lín só͘ su-iàu ê sī sím-mih. Só͘-í lín tio̍h án-ne kî-tó:

Góan tī thiⁿ-nih ê Hū-chhin!
Gōan Lí ê miâ hō͘ lâng chun-tiōng chò chì-sèng ê,
Gōan Lí ê ông-kok lâi-lîm,
Gōan Lí ê chí-ì chāi tē-siōng si̍t-hêng chhin-chhiūⁿ chāi thian-siōng.
Kiû Lí kin-ná-ji̍t siúⁿ-sù góan múi-ji̍t só· su-iàu ê chia̍h-mi̍h.
Kiû Lí sià-bián góan it-chhè ê chōe-kò, chhin-chhiūⁿ góan ū sià-bián hiah-ê tek-chōe góan ê lâng.
M̄-thang hō͘ góan hām-lo̍h iú-he̍k, kiù góan thoat-lī hit ê hiong-ok-chiá.’
(In-ūi ông-kok, kôan-lêng, êng-iāu lóng sio̍k Lí, kàu bān-sè bān-tāi. Amen.)”
“Lín nā sià-bián pa̍t-lâng ê chōe-kò, lín ê Thian-hū iā ē sià-bián lín.

Lín nā bô sià-bián lâng, lín ê Thian-hū iā bē sià-bián lín ê chōe-kò.”