Tō-bêng-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Pún-chiuⁿ sī sio̍k-î Ki-tok-kàu
hē-lia̍t ê chi̍t-ê pō·-hūn

Ki-tok-kàu Le̍k-sú
Iâ-so͘ Ki-tok
Cha̍p-jī ê Sù-tô·
Tong-hong Kéng-Kàu
Tang-sai Kàu-hōe ê hun-lia̍t
Si̍p-jī-kun ê Tang-cheng
Chong-kàu ê Kái-kek

Ki-tok-kàu ê Sîn-ha̍k
Ki-tok-kàu ê Chông-pài
In-tián · Kiù-in
San-siōng ê Kàu-hùn
Si̍t-chāi ê hok-khì
Chú ê Kî-tó-bûn
Cha̍p-tiâu-kài
Sèng-lêng
Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

Ki-tok-kàu ê Lé-chiat
Sé-lé
Sèng-chhan-lé

Ki-tok-kàu ê Sèng-keng
Kū-iok Sèng-keng
Sin-iok Sèng-keng
Âng-phoê Sèng-keng

Ki-tok-kàu ê Cheh-ji̍t
Sèng-tàn-cheh
Sèng-tàn Ló-jîn
Koh-oa̍h-cheh

Ki-tok-kàu ê Kàu-phài
Tang-chèng-kàu
Thian-chú-kàu
Iâ-so·-hōe
Tō-bêng-hōe

Ki-tok-sin-kàu
Bí-kok Kong-lí-hōe
Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe
Eng-kok Kok-kàu
An-hioh-ji̍t Hōe
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē

Gō·-sûn-chat Kàu-phài
Sù-tô·-sìn-sim-hoē
Sîn-tiàu-hōe
Sîn ê Kàu-hoē
Chin Iâ-so· Kàu-hōe

Siū chèng-thóng kàu-hōe kheh-che̍h
Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn
Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe
Sin-iok Kàu-hōe
Thóng-it Kàu-hōe

Tō-bêng-hōe (道明會), Thian-chú-kàu ê 1 ê siu-hōe. Chèng-sek ê Latin miâ-chheng hō-chò Ordo Praedicatorum, ì-sù sī "Thoân-tō-chiá ê siu-hōe".

Le̍k-sú siōng, Tō-bêng-hōe kap Iâ-so͘-hōe tùi Tiong-kok, Ìn-tō͘ téng só͘-chāi ê chi̍t-koá bîn-kan gî-sek ū gī-lūn. Iâ-so͘-hoē ê li̍p-tiûⁿ khim-hióng chiap-siū pō͘-hūn gî-sek, jīm-ûi bô khan-sia̍p tio̍h chong-kàu. Tō-bêng-hoē hoán-tùi. Tī 18 sè-kí kàu-chong khiā tī in hit-pêng, chū án-ne Thian-chú-kàu tī Tiong-kok ê oa̍h-tōng tō khai-sí chió--khì.

Tō-bêng-hoē tī 17 sè-kí kap 19 sè-kí bat phài thoân-kàu-sū khì kàu Tâi-oân. Tō-bêng-hoē ê le̍k-sú kì-chài ū Francisco de Santo Domingo (Portugal-lâng, -1633) kap Luis Moro (Se-pan-gâ-lâng, -1636) 2 lâng tī hia siū-hāi [1].

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]