"Tōng-bu̍t-ha̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Tōng-bu̍t-ha̍k''' sī chi̍t-ê choan-bûn gián-kiù [[tōng-bu̍t]] seⁿ-sèng ê [[seng-bu̍t-ha̍k]] hun-ki, thàm-thó tōng-bu̍ ê kò͘-chō, ki-lêng, [[hêng-ûi]], [[Tōng-bu̍t hun-lūi-ha̍k|hun-lūi]] kap [[ián-hòa]] téng-téng.
 
[[Category:Tōng-bu̍t-ha̍k|Tōng-bu̍t-ha̍k]]
 
[[en:Zoology]]

Sûn-lám me-niú