"Bí-kok liân-pang chèng-hú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
== Hō-miâ ==
[[Bí-kok Hiàn-hoat]] lāi-bīn tû-liáu "America Ha̍p-chiòng-kok" (''United States of America'') í-gōa, pēng bô te̍k-pia̍t siat-kè liân-pang chèng-hú ê hō-miâ. Tī in-ê kong-bûn-su lāi-bīn, ē sú-iōng "America Ha̍p-chiòng-kok Chèng-hú" (''Government of the United States of America'') he̍k-chiá "Ha̍p-chiòng-kok Chèng-hú" (''United States Government''), lâi choan-bûn tāi-piáu liân-pang chèng-hú, kap koh chiu ê chèng-hú chò khu-pia̍t. Nā tī hui-chèng-sek ê tiûⁿ-ha̍p, tiāⁿ ēng "Liân-pang Chèng-hú," lēng-gōa "Kok-ka Chéng-hú" ia̍h ū-sî hông ēng--tio̍h.
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú