"Chân (giân-gú-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Chân''' (Eng-gí: ''stratum'') tī giân-gí-ha̍k siōng sī chi̍t khoán giân-gí gōa-lâi he̍k-chiá tùi-gōa ê éng-hióng. '''Ē-chân''' (''su… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
'''Chân''' ([[Eng-gí]]: ''stratum'') tī [[giân-gí-ha̍k]] siōng sī chi̍t khoán giân-gí gōa-lâi he̍k-chiá tùi-gōa ê éng-hióng. '''Ē-chân''' (''substratum'') sī chí le̍ksiong-liōngtùi khah jio̍k-sè ê éng-hióng, '''téng-chân''' (''superstratum'') sī chí le̍ksiong-liōngtùi khah chiàm iu-sè ê éng-hióng. Lēng-gōa koh ū '''chiap-chân''' (''adstratum''), sī chí kap hū-kīn kûn-thé ê giân-gí chiap-chhio̍k, in chi kan iu-sè koan-hē put- bêng-hián ê chêng-hêng.
[[Category:Le̍k-sú giân-gú-ha̍k]]

Sûn-lám me-niú