"Princess" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Tī Bân-lâm-gí, ''princess'' nā sī chí kok-ông ê cha-bó͘-kiáⁿ he̍k-chiá sī kî-tha ông-ka lú-sèng ê sî, khah thong-sio̍k ê hoan-e̍k sī '''[[kong-chú (hâm-thâu)|kong-chú]]''' (公主).
 
''Princess'' tû-liáu sī chèng-sek ê hâm-thâu, ū-sî mā ēng chò lé-māu siōng tùi chhin-ông ê bó͘ ia̍h ong-ka ê cha-bó͘ hō͘ê lé-è êmāu-sèng chheng-ho͘.
 
Lēng-gōa tī tāi-chiòng bûn-hòa lāi, "''princess''" mā hông ēng lâi chí chi̍t kóa chok-phín lāi-té bô it-tēng kap ông-ka ū koan-hē ê ta̍k khoán lú-sèng chú-kak jîn-bu̍t, pí-lūn "''Disney Princess''".

Sûn-lám me-niú