"Princess" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
'''Princess''' ("phu-lín-se-suh") sī [[Eng-gí]] lāi-bīn kap ''prince'' ([[chhin-ông]]) tùi-tâng ê cha-bó͘ hêng-sek, it-poaⁿ sī chípiáu-sī kok-ông ia̍h chhin-ông ê cha-bó͘-kiáⁿ, he̍k-chiá sī chhin-ông ê ông-hui.
 
Bân-lâmTâi-gí, ''princess'' nā sī chí kok-ông ê cha-bó͘-kiáⁿ he̍k-chiá sī kî-tha ông-ka cha-bó͘-sènglâng ê sî, khah thong-sio̍k ê hoan-e̍k sī '''[[kong-chú (hâm-thâu)|kong-chú]]''' (公主).
 
''Princess'' -liáu sī chèng-sek ê hâm-thâu, ū-sî mā chò tùi chhin-ông ê bó͘ ia̍h ong-ka cha-bó͘ ê lé-māu-sèng chheng-ho͘.
 
Lēng-gōa tī tāi-chiòng bûn-hòa lāi-bīn, "''princess''" mā hông ēng lâi chí chi̍t kóa chok-phín lāi-té bô it-tēng kap ông-ka ū koan-hē ê ta̍k khoán lú-sèng chú-kak jîn-bu̍t, pí-lūn "''Disney Princess''".
匿名使用者

Sûn-lám me-niú