"Kong-ha̍p-sêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Leaf 1 web.jpg|thumb|right|300px|[[Si̍t-bu̍t]] chú-thé tī [[hio̍h-á]] chip-hêng [[kng-ha̍p-sêng]].]]
'''Kng-ha̍p-sêng''' (photosynthesis) ia̍h '''kng-ha̍p chok-iōng''' sī [[seng-bu̍t]] lī-ēng [[kng]] ê [[lêng-liōng]], [[CO₂]], kap [[chúi]] ha̍p-sêng chò [[phô-tô-thn̂g]] ham [[sng-sò͘]] ê thêng-sū. Kng-ha̍p-sêng sī siōng tiōng-iàu ê [[seng-hoà-ha̍k|seng-hoà]] hoán-èng, chhatoā-put-to só͘-ūhūn ê seng-bu̍t khò i chûn-oa̍h. Kng-ha̍p-sêng pau-hâm chin chē ài hō͘-siōng phoè-ha̍p ê seng-hoà hoán-èng, kui ê thêng-sū chin ho̍k-cha̍p. Ū koá [[si̍t-bu̍t]], [[chó-lūi]] (algae), [[sè-khún]], [[goân-seng seng-bu̍t]] (protist) ē-hiáu kng-ha̍p-sêng, chiah-ê seng-bu̍t hō chò [[kng-ha̍p-sêng seng-bu̍t]] (photoautotroph).
 
{{phí}}

Sûn-lám me-niú