"Bu̍t-lí siông-sò͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
 
無編輯摘要
{| border="1" align="center"
|- style="background:#A0E0A0;"
!Liōng!!Hû-hōl!!Ti̍t!!Relative Standard Uncertainty
|-
|[[characteristic impedance of vacuum]]||<math>Z_0 = \mu_0 c \,</math>||376.730 313 461... &Omega;||defined Tēng-gī
|-
|[[electric constant]] ([[permittivity]] of free space)||<math>\epsilon_0 = 1 / ( \mu_0 c^2 )\,</math>||8.854 187 817... &times; 10<sup>-12</sup>F·m<sup>-1</sup>||defined Tēng-gī
|-
|[[magnetic constant]] ([[permeability]] of free space)||<math> \mu_0 \,</math>||4&pi; &times; 10<sup>-7</sup> N·A<sup>-2</sup> = 1.2566 370 614... &times; 10<sup>-6</sup> N·A<sup>-2</sup>||defined Tēng-gī
|-
|[[gravitational constant|Newtonian constant of gravitation]]||<math>G \,</math>||6.6742(10) &times; 10<sup>-11</sup>m<sup>3</sup>·kg<sup>-1</sup>·s<sup>-2</sup>||1.5 &times; 10<sup>-4</sup>
|[[Dirac's constant]]||<math>\hbar = h / (2 \pi)</math>||1.054 571 68(18) &times; 10<sup>-34</sup> J·s||1.7 &times; 10<sup>-7</sup>
|-
|[[speed of light]] in [[vacuum]]||<math>c \,</math>||299 792 458 m·s<sup>-1</sup>||defined Tēng-gī
|-
|}
1,295

次編輯

Sûn-lám me-niú