"Tek-kok ê hêng-chèng koán-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''''Regierungsbezirk''''', ē-tàng hoan-e̍k chò '''tē-hng''', sī Tek-kok ê chi̍t khoán hêng-chèng-khu. Tē-hng chit khoán hêng-chèng-khu tī B… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''''Regierungsbezirk''''', ē-tàng hoan-e̍k chò '''hêng-hngchèng koán-khu''', sī [[Tek-kok]] ê chi̍t khoán [[hêng-chèng-khu]]. Tē-hng chit khoán hêng-chèng-khu tī [[Baden-Württemberg]], [[Bavaria]], [[Hesse]], kap [[Pak Rhine-Westphalia]] sú-iōng.
[[Category:Tek-kok ê tē-hng| ]]
[[Category:Tek-kok ê hêng-chèng-khu]]

Sûn-lám me-niú