"Lô-má Thài-pêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
Chhú-siau Kaihsu ê siu-kái, kái tńg khì Xqbot siōng bóe ê siu-tēng-pún
~無編輯摘要
~ (Chhú-siau Kaihsu ê siu-kái, kái tńg khì Xqbot siōng bóe ê siu-tēng-pún)
{{stub}}
 
[[Category:Lô-má Tè-kok]][[Category:Kó͘-tāi Lô-má]]
 
[[af:Pax Romana]]

Sûn-lám me-niú