"Kau-phòe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[Image:Anthomyiidae sp. 1 (aka).jpg|thumb|right|[[Hō·-sîn]] teh kau-phòe.]]
 
'''Kau-phòe''' sī [[lâng]] kap [[tōng-bu̍t]] ūi-tio̍h seⁿ-thôaⁿ chò ê tāi-chì. Lâng ê kau-phòe hō-chò '''sèng-kau'''. Ū ê tōng-bu̍t (chhin-chhiūⁿ [[hî]]) kiâⁿ thé-gōa (tī [[sin-khu]] gōa-kháu) kau-phòe; ū ê (chhin-chhiūⁿ lâng kap [[chhī-leng tōng-bu̍t]]) kiâⁿ thé-lāi (tī [[sin-khu]] lāi-té) kau-phòe. Tī thé-lāi kau-phòe ê sî, [[kang]]/[[cha-po͘]] ê tōng-bu̍t kā [[im-keng]] chhah-tī [[bú]]/[[cha-bó͘]] ê [[im-tō]] lāi-té, kā [[siâu]] chù--ji̍p-khì. [[Siâu]] kàu [[nn̄g]] hia, hō͘ nn̄g [[siū-hêng]] khai-sí chò-sêng āu chi̍t tāi.
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú