Thài-kok-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Thài-kok-jī (อักษรไทย àksǒn thai) sī Thài-gí kap chi̍t koá sió gí-giân só͘ sú-iōng ê bûn-jī hē-thóng. Chit khoán bûn-jī sio̍k abugida hêng-se̍k, sī í hù-im ûi chú ê su-siá hong-sek.

Thài-kok-jī hâm 44-ê hù-im kap 15-ê goân-im hû-hō, lēng-goā ū 4-ê siaⁿ-tiāu kì-hō.

Hù-im[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hû-hō Miâ RTGS IPA Kip
Thài-kok-jī RTGS choán-siá (ì-sù) Thâu Boé Thâu Boé
ก ไก่ ko kai (ke-á) k k k k tiong
ข ไข่ kho khai (nn̄g) kh k k koân
ฃ ขวด kho khuat (kân-á) [hùi-tû] kh k k high
ค ควาย kho khwai (chúi-gû) kh k k
ฅ คน kho khon (jîn) [hùi-tû] kh k k
ฆ ระฆัง kho ra-khang (giang-á) kh k k
ง งู ngo ngu (choâ) ng ng ŋ ŋ
จ จาน cho chan (poâⁿ) ch t t mid
ฉ ฉิ่ง cho ching (lô-á) ch - tɕʰ - koân
ช ช้าง cho chang (chhiūⁿ) ch t tɕʰ t
ซ โซ่ so so (liān-á) s t s t
ฌ เฌอ cho choe (chhiū) ch - tɕʰ -
ญ หญิง yo ying (cha-bó͘) y n j n
ฎ ชฎา do cha-da (bō-á) d t d t tiong
ฏ ปฏัก to pa-tak (mâu) t t t t tiong
ฐ ฐาน tho than (ki-tē) th t t koân
ฑ มณโฑ tho montho (Mandodari [sú-si Ramayana ê jîn-bu̍t]) th t t
ฒ ผู้เฒ่า tho phu-thao (lāu-toā-lâng) th t t
ณ เณร no nen (sa-bi) n n n n
ด เด็ก do dek (gin-á) d t d t tiong
ต เต่า to tao (ku) t t t t tiong
ถ ถุง tho thung (tē-á) th t t koân
ท ทหาร tho thahan (peng-á) th t t
ธ ธง tho thong (kî-á) th t t
น หนู no nu (niáu-chhí) n n n n
บ ใบไม้ bo baimai (hio̍h-á) b p b p tiong
ป ปลา po pla (hî) p p p p tiong
ผ ผึ้ง pho phueng (phang) ph - - koân
ฝ ฝา fo fa (lid) f - f - koân
พ พาน pho phan (poâⁿ-á) ph p p
ฟ ฟัน fo fan (chhùi-khí) f p f p
ภ สำเภา pho sam-phao (phâng-chûn) ph p p
ม ม้า mo ma (bé) m m m m
ย ยักษ์ yo yak (kī-lâng) y y j j
ร เรือ ro ruea (chûn) r n r n
ล ลิง lo ling (kâu) l n l n
ว แหวน wo waen (chhiú-chí) w w w w
ศ ศาลา so sala (têng-á) s t s t koân
ษ ฤๅษี so rue-si (sian-jîn) s t s t koân
ส เสือ so suea (hó͘) s t s t koân
ห หีบ ho hip (heng-khám) h - h - koân
ฬ จุฬา lo chu-la (hong-chhoe) l n l n
อ อ่าง o ang (chúi-chô) * - ʔ - tiong
ฮ นกฮูก ho nok-huk (àm-kong-chiáu) h - h -

Goân-im[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hû-hō Miâ IPA RTGS Piàn-hoà
implied a a u
– – implied o o o  
–รร ro han * ɑn an un
–รร– ro han * ɑ a u
–รรม ro han with mo ma as closing consonant * ɑm am um
–ว– sara ua * ua ua uar
–วย sara ua with yo yak as closing consonant uɛj uai uay
–อ sara o ɔː o or, aw
–็อ– sara o with mai taikhu ɔ o o, aw
–อย sara o with yo yak as closing consonant ɔːj oi oy
–ะ sara a a u
–ั – sara a in mai han-akat form a a u
–ัย sara a with yo yak as closing consonant ɑj ai  
–ัว sara ua ua ua  
–ัวะ sara ua uaʔ ua  
–า sara a a ah, ar, aa
–าย sara a with yo yak as closing consonant aːj ai aai, aay, ay
–าว sara a with wo waen as closing consonant aːw ao au
–ำ sara am ɑm am um
–ิ sara i i i  
–ิว sara i with wo waen as closing consonant iw io ew
–ี sara i i ee, ii, y
–ึ sara ue ɯ ue eu, u, uh
–ื sara ue ɯː ue eu, u
–ุ sara u u u oo
–ู sara u u oo, uu
เ– sara e e ay, a, ae, ai, ei
เ–็ – sara e with mai taikhu e e  
เ–ะ sara e e eh
เ–ย sara oe with yo yak as closing consonant ɤːj oei oey
เ–อ sara oe ɤː oe er, eu, ur
เ–อะ sara oe ɤʔ oe eu
เ–ิ – sara oe ɤ oe eu, u
เ–ว sara e with wo waen as closing consonant eːw eo eu, ew
เ–า sara ao aw ao aw, au, ow
เ–าะ sara o ɔʔ o orh, oh, or
เ–ีย sara ia iːa ia ear, ere, ie
เ–ียะ sara ia iaʔ ia iah, ear, ie
เ–ียว sara ia with wo waen as closing consonant io iao eaw, iew, iow
เ–ือ sara uea ɯːa uea eua, ua, ue
เ–ือะ sara uea ɯaʔ uea eua, ua
แ– sara ae ɛː ae a
แ–ะ sara ae ɛʔ ae aeh, a
แ–็ – sara ae with mai taikhu ɛ ae aeh, a
แ–ว sara ae with wo waen as closing consonant ɛːw aeo aew, eo
โ– sara o o or, oh, ô
โ–ะ sara o o oh
ใ– sara ai mai muan ** ɑj ai ay, y
ไ– sara ai mai malai ɑj ai ay, y
ro rue (short) * rue ru, ri
ฤๅ ro rue (long) * rɯː rue ruu
lo lue (short) * lue lu, li
ฦๅ lo lue (long) * lɯː lue lu