Thó-lūn:Holopedia/Chhng-khò· 1

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Kap title Holopedia bo koan-he e mih, chhiann m-thang khng hia. Goa ka i soa lai chia. Che si User:Limkianhui sia--e. (Che kam u pan-koan e bun-te?) -- Kaihsu 13:52, 16 Jul 2004 (UTC)

面对台海一战,中国人敢失去自信? (Bīn-tùi Tâi-hái chiàn-ek8, Tiongkok lâng kám sit-khì chū-sìn?)

Chē-chē Tiongkok-lâng,pau-koat hià-ê sóu-ūi ê choan-ka,lóng put-sî leh su-khó Bikok-lâng ê siūⁿ-hoat,Bikok-lâng ê hóan-èng,Bikok-lâng chham-ú Tâi-hái chiàn-cheng ê chêng-hêng,phian-phian soah-lâi bōe-khi siāng-kin-pún ê tāi-chì,he toh-si:chèng-tī kah chiàn-cheng it-kòan lóng-si lí-khì-góa-lâi,lí-chêng-góa-āu,bô kòu-tēng ê hêng-sè. (侪侪中国侬,包括嚇嗰所谓啲专家,拢不时嘞思考美国侬啲想法,美国侬啲反应,美国侬参与台海战争啲情形,偏偏煞来覅记上根本啲事誌,係着是:政治佮战争一贯拢是汝去我来,汝前我后,无固定啲形势。)

Bikok tī Taioan chiàn-cheng tong-tiong ê thài-tōu jû-hô,che ài khòaⁿ tiong-kiōng chiàn-cheng ê tàu-chì kah chún-pī ê chêng-hóng.. ká-sú tiong-kiōng beh chòe siōng-bái ê phah-sǹg,hōu Bikok-lâng chôan-bīn chham-chiàn,jî-chhiáⁿ chò-hó it-chhè tōng-ôan kah chún-pī,an-ne,Bikok ún-tàng m7-káⁿ mōu-hiám chôan-bīn khai-chiàn,siōng-ke tī chiàn-cheng tang-tiong píⁿ chıt8-kòa-á sió pōu-sòu,tat8-tioh8 siah-jiok8 Tiongkok sıt8-lek8 ê bok8-tek. (美国伫台湾战争当中啲态度如何,这嗳看中国战争啲斗志佮准备啲情况。假使中国卟做上歹啲打算,与美国侬全面参战,而且做好一切动员佮准备,安呢,美国稳当呣敢冒险全面开战,上加伫战争当中变一寡仔小步数,达着削弱中国实力啲目的)

Oat8-thâu lâi khòaⁿ bok8-chiân kok-lāi kok-chióng koan-tiám,ū lâng bông-bok8 lok8-koan,mā-ū lâng kòe-hūn pi-koan.sıt8-chāi ū chin-tōa ê gûi-hāi: (斡头来看目前国内各种观点,有侬盲目乐观,吗有侬过分悲观。实在有真大啲危害:)

Tē-it,siōng-kài giâm-tiōng ê chıt8-tiám,toh-sī kòe-hūn khòaⁿ-tiōng Taioan tī Bikok chôan-kiû chiàn-liok8 tang-tiong ê tē-ūi,m7-kóan sī lok8-koan iā-hó,sī pi-ai ia-pà,in lióng-sī khiā-tī Tiongkok ê kak-tōu lâi khòaⁿ-thāi Taioan ê chiàn-liok8 tē-ūi. tùi Tiongkok-lâng lâi kóng,che tong-jiân koan-hē kok-ka sêng-pai,iah-nā-sī khiā-tī Bikok lī-ek lâi kóng,Taioan pí-bōe-kòe Tiausian,koh-khah pí-boe-kòe I-la-khek,hōan-sè kan-nā kah A-hu-han chha-put-to--nia.kòe-hūn kóu-kè Taioan tē-ūi ē chō-sêng giâm-tiōng ê hiō-kó,tō-tì Tâi-tok8 ná-lâi-ná hiâu-pai,mā-ē tō-tī Tiongkok tī Taioan būn-tê tèng-bīn hù-chhut kòe-chē ê tāi-kè. (第一,上吤严重啲一点,着是过分看重台湾伫美国全球战略当中啲地位,呣管是乐观也好,是悲观也罢,怹拢是徛伫中国啲角度来看待台湾啲战略地位。对中国侬来讲,这当然关系国家成败,抑若是徛伫美国利益来讲,台湾比覅过朝鲜,佫咔比覅过伊拉克,泛势干凋佮阿富汉差不多耳。过分估计台湾地位会造成严重啲后果,导致台独那来那侥婔,吗会导致中国伫台湾问题顶面付出过侪啲代价。)

Tē-jī,jīn-ûi Bikok m7-káⁿ mōu-hiám kah Tiongkok chiàⁿ-bīn khui-chiàn,Bikok bok8-chiân chí-sī leh kóng-ōe heh-kiaⁿ--lâng,Tiong-kok ū hek8-bú-khì chòe tùn-pâi,ē-tàng hòng-sim phah Taioan.ū chit-chéng siūⁿ-hoat ê lâng,khéng-tēng su-ûi bâ-pih,koh m7 jīn-chin chòe bān-chôan ê chún-pī.ài chai-iáⁿ,chí-ū chhiong-hùn chún-pī,chiah ē-tàng phah-pài Bikok-á,che mā-sī koat-sim thióng-it Tiongkok siōng-hó ê hong-sek.kòe-hūn lok8-koan,khòaⁿ-khin tek-jîn ùn-tàng ē hù-chhut chhám-tāng ê sún-sit. (第二,认为美国呣敢冒险佮中国正面开战,美国目前只是嘞讲话吓惊侬,中国有核武器做准备,会当放心拍台湾。有辷种想法啲侬肯定思维麻痹,佫呣认真做万全啲准备。嗳知影,只有充分准备,则会当拍败美国仔,这吗是决心统一中国上好啲方式。过分乐观,看轻敌人稳当会付出惨重啲损失。)


第三,认为台海战争是国内战争,呣免动用核武器(hut8-bú-khì),逐嗰呣通覅记咧,台海战争主要呣是针对台独,战争吗无可能亲像咱想啲安呢,干凋局限伫某一嗰地区,核武器吗是一种武器,制造出来吖,呣用是卟摕来创啥?敢讲卟“造铳拍家己”?核威协啲概念着是模糊策略,呣免讲汝卟使用,吗呣免讲噹时卟用,总是,汝咖恁爸犯着,四两箢着嗳知影除,呣通格放放。佫再讲,核武器吗呣是干凋实战有威协,准讲伫公海做高当量啲核暴试验,对敌人吗是足吤有影响。湳脚少(lám-kioh-siáu)干凋会当用现成啲武器,若拄着高手佮菜鸟伫嘞冤家相拍,高手当然会当矴掉手中啲武器,甚至空手佮汝拼,反倒转,若亲像中国辷款啲“湳脚少”实在无啥乜魄力决定卟揀啥乜款啲武器。抑若事先(tāi-seng)又佫 格嘞戆戆(kek leh gōng-gōng)佮侬 倡声讲 啥乜款啲武器覅当使用啲话,安呢,只会当表明讲汝无战争啲决心,除了与敌人佫咔 侥婔(hiâu-pai)以外,遘尾仔连家己吗稳当会愈来愈被动。


第四,认为中国目前发展咔要紧,问题足侪,台湾问题会拖着拖落去,等待日后咱发展勇健了后 则佫来解决更加有利。有这款观点啲侬,若呣是去与敌人麻痹去,抑无着是滥烂,超工嘞闪避问题。怹也呣想看嘪咧,敌人敢会戆戆等待汝大汉了后,则来佮汝比刀论剑?假使咱 辷阵 若呣做充分啲准备,敌人着会软土深掘,食汝食够够,遘迄嗰时阵,看汝卟安怎收拾辷嗰被动啲局面,咱敢有可能佫亲像以早安呢紧事宽办,沓沓仔序(tauh8-tauh8-a sī)、匀匀仔走咱啲发展道路?迄嗰时阵讲“发展”若有啥意义? (前几段用白话字,第8声阳入调,电脑不配合。只好在后两段改写汉字。)


limkianhui改编