Thó-lūn:Peh-goe̍h-cheh

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chit ji̍t sī teh khèng-chiok/kì-liām siáⁿ-mi̍h? A-giâu 20:38:59, 2005-08-11 (UTC)

Góa kám-kak kòai-kòai, it-poaⁿ lán kóng Tiong-kok chêng-jîn-cheh sī kū-lek 7-goe̍h chhe-7--neh, kū-lek 8-go̍eh 15 sī Tiong-chhiu-cheh, kám m̄-sī? Taokara

Péng jī-tián liáu-āu, ū khak-tēng Peh-go̍eh-cheh tō-sī Tiong-chhiu-cheh, chóng--sī it-poaⁿ lán kóng--ê Tiong-kok chêng-jîn-cheh sī kū-le̍k 7-go̍eh 7-hō--leh, só·-í góa seng kā siōng-bóe tōaⁿ the̍h-tiāu. Góa nā ū tâⁿ-gō·, chiah kā góa kóng, ló·-la̍t ! Taokara 01:40, 2005-08-30 (UTC)

Ló·-la̍t. 7-go̍eh 7-hō kám ē-sái hō-chò Chhit-se̍k? A-giâu 03:29, 30 Peh-goe̍h 2005 (UTC)
Ē-sái--ah ^^ Tû-khì Chhit-se̍k í-gōa, bîn-kan ū 1-khóan koh khah pe̍h-ōe ê kóng-hoat, hō-chò Chhit-niû-má-seⁿ, chò-hóe hō· lí chham-khó. Peh-go̍eh-cheh ê chu-liāu góa ū pó chi̍t-kóa--khí-lih, chiah mâ-hôan tàu khòaⁿ-māi. To-siā. Taokara 05:30 , 30 Peh-goe̍h 2005 (UTC)
Góa kā bullet kái chò chhù-phiau-tê. Bullet it-poaⁿ sī iōng lâi lia̍t té-té kán-tan ê bûn-jī hāng-bo̍k. A-giâu 08:07, 30 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

八月節[kái goân-sú-bé]

八月節的月娘

八月節東亞地區的一个節日,時間是舊曆八月十五,按華人的傳統,佇這工,親情朋友會相招去好風景的所在逐家開講、看月娘、食月餅佮柚仔,佇臺灣,嘛真流行烘肉、食油飯。

一般八月節上捷聽著的是素娥(嫦娥 )飛向月娘的故事,閣來就是同齊和素娥蹛佇月娘頂懸的兔仔,佮綿爛佇遐咧剉一欉剉袂倒的樹仔的吳剛。

根頭[kái goân-sú-bé]

八月節的根頭今已經真僫稽考矣,有一款講法是舊曆八月十五拄好是舊曆秋天的半中欄,號做"中秋",以早認為這日的月娘上圓嘛上光,所以相招佇這工看月娘。

嘛有講八月節窮實佮古早古早拜月神,或者是收成了後做鬧熱有關係。

越南節中秋 ("Tết Trung Thu")的根頭[kái goân-sú-bé]

越南(人因)嘛有八月節,越南話號做Tết Trung Thu ( 節中秋 ),若(人因)講的根頭是8世紀的時有一个皇帝叫做 Minh-Hoang,Minh-Hoang chhōa伊的皇帝娘Duong Quy Pho去一个邊,佇遐月娘照甲光光光,Minh-Hoang共伊為Duong Quy Pho寫的讀予伊聽。

日本韓國的八月節[kái goân-sú-bé]

日本有二个八月節[kái goân-sú-bé]

日本人共八月節號做"月見",(人因)毋若但佇舊曆八月十五暗時,嘛佇九月十三的暗時看月娘,(人因)共八月十五的月娘號做芋名月( いもめいげつ ),九月十三的月娘叫做栗名月( くりめいげつ);嘛有人講豆名月( まめめいげつ )。

八月十五暗時,日本人會佇看月娘的所在排桌仔拜拜,用菅芒妝娗,共八月節麻糍( 月見団子 )、芋仔、 毛豆貯咧,排咧,做伙看月娘,嘛相佮求好年冬。

全世界干焦日本人加做一工九月十三,(人因)彼工會用大豆栗子來祭拜,彼陣大豆佮栗仔拄著時,這嘛是為甚物彼工的月娘叫做栗名月抑是豆名月的原因。

韓國的八月節[kái goân-sú-bé]

韓國人(人因)原仔有佇舊曆八月十五看月娘的風俗,韓國話共八月節號做秋夕 ( 呼音: chhiu-so·-khu ),彼工逐个歇睏,和故鄉的親情團圓,算是(人因)過年和鬼節以外的第三个大節日,(人因)彼工會食號做松餅的四秀