Tiám-sim

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tiám-sim-tàⁿ

Tiám-sim chú-iàu sī chí thoân-thóng siōng bô sio̍k chiàⁿ-tǹg, tī chiàⁿ-tǹg chi kan the̍h lâi chí-iau thap-phāng ê chhùi-chia̍h-mi̍h. Choè chho͘-tāng ê khang-khoè, khang-khoè ài bô-mî-bô-ji̍t thong-siau ê sî, ū-thang-sî-á tio̍h sǹg-kóng kan-nā tī téng poàⁿ-mî niā, ūi-tio̍h beh chān chi̍t-gê khùi-la̍k, chí chi̍t-gê ki, pó͘ chi̍t-gê chiàⁿ-tǹg chia̍h bô-kàu pá, lóng thang chhoân tiám-sim lâi chia̍h.

Thong-siông kóng chò tiám-sim ê chhùi-chia̍h-mi̍h sī lóng boē-pí chiàⁿ-tǹg khah chhiⁿ-chhau phong-phái, chhài-sek oē khah kán-tan, hūn-liōng sī khah-chió. Ū-thang-chia̍h koh chia̍h tiám-sim ê sî boē tîⁿ chin-choē chiàⁿ-sū ê sî-kan mā-sī kiò-chò tiám-sim chit-chióng chhùi-chia̍h-mi̍h ê lēng-goā chi̍t-gê te̍k-sèng. M̄-koh m̄-koán án-choáⁿ tiám-sim mā boē chhun sì-siù hia-nih-á liāu-siáu tō-tio̍h.

Bí-hún-chhá, kiâm-moê, téng khoán sī toā-tiûⁿ-bīn oa̍h-tāng kài tiāⁿ-khoàⁿ-tio̍h ê chi̍t-koá ū tāng-tio̍h hoé-tiáⁿ ê tiám-sim.

Oē-tàng the̍h-kiong tiám-sim m̄-bián ka-kī tāng hoé-tiáⁿ ê só͘-chāi, chhun lō͘-piⁿ-tàⁿ-á, sok-si̍t-tiàm, chhan-thiaⁿ ím-si̍t-tiàm, se-tiám mī-pau-tiàm, chhiau-kip-chhī-tiûⁿ, toā-bē-tiûⁿ téng sī chha-put-to í-keng kàu-kah saⁿ-pō͘-chi̍t-khám-tiàm hia-nih-á choē. Sio-kâng oē-tàng thang hō͘-lán soán-te̍k lâi chò tiám-sim ê chióng-lūi mā chiok-choē. M̄-koh chit-má ūi-tio̍h m̄-ài cheng-ka thé-tāng chi̍t-poe ka-pi ah-sī tê kah nn̄g-saⁿ-tè-á châu-soè-tè ê piáⁿ mā oē-tàng kiò-chò sī chi̍t-hūn tiám-sim.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: category:Dim sum