Tiān-náu hú-chō͘ kang-têng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tiān-náu hú-chō͘ kang-têng (computer-aided engineering) he̍k CAE chú-iàu èng-iōng chāi bô͘-gí hun-sek, giām-chèng kap kái-siān siat-kè. Tī kīn-nî lâi tiān-náu kap 3D CAD khoài-sok hoat-tián ê chêng-hóng hā, CAE èng-iōng pí-lē jú-lâi-jú koân, sú-iōng lân-tō͘ iā jú-lâi-jú kē, sú-iōng-chiá sò͘-liōng tōa-pak sêng-tióng. Chham CAD sio pí, CAE sú-iōng-chiá su-iàu koh-khah chē bu̍t-lí siong-koan ê tì-sek lâi siat-tēng tiâu-kiāⁿ kap kái-sek kiat-kó. Kè-sǹg kòe-têng só͘ sú-iōng tio̍h ê sò͘-ha̍k hong-hoat chhin-chhiūⁿ Bî-hun hong-têng-sek, iú-hān goân-sò͘ hong-hoat téng-téng lóng-chóng kau hō͘ tiān-náu khì chhú-lí tiō ē-sái ah.