Wikipedia:Hàn-jī siá-chok kui-hoān

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chit-ê pán-pún ê Wikipedia chú-iàu sī ēng Pe̍h-ōe-jī teh siá, m̄-koh tn̂g-kú í-lâi chiâⁿ chē lâng sî-put-sî thê-chhut Hàn-jī siá-chok ê su-kiû, só͘-í chit-má ū tiâu-kiāⁿ khai-hòng hō͘ kah-ì siá Hàn-jī ê lâng lâi chia siá.

Sui-jiân bo̍k-chiân iáu bô chin chè-sek ê kui-hoān chhut-lâi, m̄-koh bâ-hoân ēng Hàn-jī siá-chok ê lâng ē-tàng phòe-ha̍p í-hā ê ki-pún kui-hoān:

  • Bo̍k-chiân ê "Bûn-chiuⁿ" khong-kan iû-goân ài ēng Pe̍h-ōe-jī siá, beh siá Hàn-jī chhiáⁿ sóa khì "Pang-chān" khong-kan ēng kāng-khoán ê miâ khì siá.
  • Hàn-jī ài choán khì tī "Pang-chān" ia̍h-bīn, í-āu chiah khah hong-piān pian-chi̍p Hàn-jī ê ia̍h-bīn.
  • Hàn-jī ê sú-iōng iáu teh chham-siông, bô it-tēng ài chiàu Tâi-oân koaⁿ-hong ê thui-chiàn iōng-jī, chhiáⁿ ta̍k-ke khì Wikipedia:Hàn-jī ê iōng-jī kui-hoān thó-lūn.
  • Kiàn-li̍p Hàn-jī ia̍h-bīn liáu-āu, chhiáⁿ ē-kì-tit ài kā "{{TwinPOJ}}" pang-bô͘ kǹg tī Hàn-jī ia̍h-bīn ê siāng thâu-chêng, kā "{{TwinHAN}}" pang-bô͘ kǹg tī Pe̍h-ōe-jī ia̍h-bīn ê siāng thâu-chêng.
    • Pí-lūn: Ài tī "Pang-chān:Wikipedia" ê siāng thâu-chêng kǹg "{{TwinPOJ|Wikipedia}}", tī "Wikipedia" ê siāng thâu-chêng kǹg "{{TwinHAN|Pang-chān:Wikipedia}}".
    • Nā-sī choán-ia̍h í-keng kiàn-li̍p, mā ē-tàng kǹg "{{TwinHAN|Pang-chān:維基百科}}".