Wikipedia:Khu-pia̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pún ia̍h-bīn ê lōe-iông sī koan-hē bûn-chiong tê-bo̍k ài-māi ê sî khu-pia̍t ê koàn-sì.

Ū-sî nn̄g phiⁿ í-siōng bûn-chiong sī chí-miâ bô-kâng mi̍h-kiāⁿ m̄-koh tê-bo̍k hō-miâ goân-choân sio-siâng, pō͘-hūn sio-kâng, he̍k-chiá sī khòaⁿ--lo̍h beh kâng, chiū ū khó-lêng su-iàu khu-pia̍t.

Sú-iōng khu-pia̍t-ia̍h[kái goân-sí-bé]

Í-hā nn̄g khoán chêng-hêng it-poaⁿ ē khui te̍k-pia̍t hū-chek khu-pia̍t ê ia̍h-bīn, in su-iàu ka chiūⁿ {{Khu-pia̍t-ia̍h}} chit-ê pang-bô͘:

Ta̍k-phiⁿ bûn-chiuⁿ sio-siâng tē-ūi[kái goân-sí-bé]

Tī Holopedia he̍k-chiá kî-tha wikimedia kè-ōe, só͘-ū bûn-chiong ê tê-bo̍k pì-su bô-kâng khoán. Só͘-í, nā chhut-hiān kâng miâ ê mi̍h-kiāⁿ, bûn-chiong ê tê-bo̍k lāi-té ài ka-thiam ge̍h-bâi-hō (ia̍h chiū sī "(" kap ")"), tī ge̍h-bâi-hō lāi kun-kù chi̍t-kóa tiâu-kiāⁿ ka-ji̍p tîn-su̍t lâi chò khu-pia̍t. Pí-lūn:

Tang-khu (Tâi-lâm-chhī) kap Tang-khu (Tâi-tiong-chhī).

Lēng-gōa, su-iàu chi̍t-phiⁿ chhan-chiūⁿ "Tang-khu" bô ge̍h-bâi-hō ê bûn-chiong lâi khu-pia̍t chia nn̄g ia̍h ê chûn-chāi.

Ū chi̍t phiⁿ bûn-chiuⁿ chiàm chú-iàu tē-ūi[kái goân-sí-bé]

Ū-sî só͘-ū su-iàu khu-pia̍t ê bûn-chiong lāi-té, ū kî-tiong chi̍t hāng te̍k-pia̍t chhut-miâ, he̍k-chiá i sī kî-tha kâng-miâ mi̍h-kiā ê hō miâ lâi-goân, chit phiⁿ bûn-chiong ē-sái bô ka koat-hô͘, piàn chò sī chú-iàu ê bûn-chiong. Pí-lūn "Í-sek-lia̍t" pêng-siông-sî sī kóng hiān-tāi kok-ka "Í-sek-lia̍t-kok", só͘-í "Í-sek-lia̍t" choán khì "Í-sek-lia̍t-kok", lēng-gōa khui chit phiⁿ "Í-sek-lia̍t (khu-pia̍t-ia̍h)" lâi khu-pia̍t kî-tha hō chò "Í-sek-lia̍t" ê mi̍h-kiāⁿ.

Tī chia nn̄g khoán chêng-hêng, "Tang-khu" kap "Í-sek-lia̍t (khu-pia̍t-ia̍h)" sī tan-sûn ēng lâi khu-pia̍t, só͘-í ài ka-thiam {{Khu-pia̍t-ia̍h}} pang-bô͘. Chóng-sī chit lūi ia̍h-bīn ū-sî mā ē-sái ke-kiám siá chi̍t kóa khah siông-sè ê lōe-iông lâi ké-soeh tê-bo̍k. Só͘-í, in mā sǹg sī chi̍t khoán "bûn-chiong".

Ēng (khu-pia̍t) a̍h-sī (khu-pia̍t-ia̍h)?[kái goân-sí-bé]

Tī pún wiki chū í-chá ê koàn-sì sī tàu "(khu-pia̍t-ia̍h)" tī khu-pia̍t-ia̍h tê-bo̍k āu tōaⁿ, chóng-sī "(khu-pia̍t)" mā sī ē-hêng--ê, kēng-ka óa-kīn Eng-gí-pán "(disambiguation)" ê ì-sù, mā khah ha̍h chò tê-bo̍k (pí-lūn nā chhut ìn-soat pán-pún ê sî, khu-pia̍t bûn-chiuⁿ bô it-tēng to̍h chiàm chi̍t ia̍h).

Sú-iōng chù-thâu[kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Wikipedia:Chù-thâu

Chù-thâu (hatnote), sī tī it-poaⁿ bûn-chiong siāng téng-bīn ê chù-kái, tī chia, lán mā thang ēng chit chióng hong-hoat lâi chò khu-pia̍t.

Í-hā chêng-hêng bô su-iàu tī hū-chek khu-pia̍t ê ia̍h-bīn ka siōng Template:Khu-pia̍t-ia̍h:

Siong-koan pang-bô͘ lia̍t-toaⁿ[kái goân-sí-bé]

Thong-iōng[kái goân-sí-bé]

Te̍k-sû[kái goân-sí-bé]