Wikipedia:Khu-pia̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Chit ia̍h sī koan-hē bûn-chiong khu-pia̍t ê chí-sī.

Ū-sî nn̄g phiⁿ í-siōng bûn-chiong sī chí-miâ bô-kâng mi̍h-kiāⁿ m̄-koh tê-bo̍k hō-miâ goân-choân sio-siâng, pō͘-hūn sio-kâng, he̍k-chiá sī khòaⁿ--lo̍h beh kâng, chiū ū khó-lêng su-iàu khu-pia̍t.

Khui choan-bûn ê "khu-pia̍t-ia̍h"[kái goân-sú-bé]

Í-hā nn̄g khoán chêng-hêng it-poaⁿ ē khui te̍k-pia̍t hū-chek khu-pia̍t ê ia̍h-bīn, in su-iàu ka chiūⁿ {{Khu-pia̍t-ia̍h}} chit-ê pang-bô͘:

  • Tī Holopedia he̍k-chiá kî-tha wikimedia kè-ōe, só͘-ū bûn-chiong ê tê-bo̍k pì-su bô-kâng khoán. Só͘-í, nā chhut-hiān kâng miâ ê mi̍h-kiāⁿ, bûn-chiong ê tê-bo̍k lāi-té ài ka-thiam koat-hô͘ (ge̍h-bâi; ia̍h chiū sī "(" kap ")"), tī koat-hô͘ lāi ka-ji̍p chi̍t kóa khu-piat ê tiâu-kiāⁿ lâi chò khu-pia̍t. Pí-lūn "Tang-khu (Tâi-lâm-chhī)" kap "Tang-khu (Tâi-tiong-chhī)". Lēng-gōa, su-iàu chi̍t phiⁿ chhan-chiūⁿ "Tang-khu" bô koat-hô͘ ê bûn-chiong lâi khu-pia̍t chia nn̄g ia̍h ê chûn-chāi.
  • Ū-sî só͘-ū su-iàu khu-pia̍t ê bûn-chiong lāi-té, ū kî-tiong chi̍t hāng te̍k-pia̍t chhut-miâ, he̍k-chiá i sī kî-tha kâng-miâ mi̍h-kiā ê hō miâ lâi-goân, chit phiⁿ bûn-chiong ē-sái bô ka koat-hô͘, piàn chò sī chú-iàu ê bûn-chiong. Pí-lūn "Í-sek-lia̍t" pêng-siông-sî sī kóng hiān-tāi kok-ka "Í-sek-lia̍t-kok", só͘-í "Í-sek-lia̍t" choán khì "Í-sek-lia̍t-kok", lēng-gōa khui chit phiⁿ "Í-sek-lia̍t (khu-pia̍t-ia̍h)" lâi khu-pia̍t kî-tha hō chò "Í-sek-lia̍t" ê mi̍h-kiāⁿ.

Tī chia nn̄g khoán chêng-hêng, "Tang-khu" kap "Í-sek-lia̍t (khu-pia̍t-ia̍h)" sī tan-sûn ēng lâi khu-pia̍t, só͘-í ài ka-thiam {{Khu-pia̍t-ia̍h}} pang-bô͘. Chóng-sī chit lūi ia̍h-bīn ū-sî mā ē-sái ke-kiám siá chi̍t kóa khah siông-sè ê lōe-iông lâi ké-soeh tê-bo̍k. Só͘-í, in mā sǹg sī chi̍t khoán "bûn-chiong".

Tī it-poaⁿ bûn-chiong siāng téng-bīn khu-pia̍t[kái goân-sú-bé]

Í-hā chêng-hêng bô su-iàu tī hū-chek khu-pia̍t ê ia̍h-bīn ka siōng Template:Khu-pia̍t-ia̍h:

Khu-pia̍t-ia̍h pang-bô͘[kái goân-sú-bé]