Wikipedia:Te̍k-sû iōng-gí

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Bān-kok-bé
Bot
Choán-ia̍h


Chū-iû
Diff
Iōng-chiá
Wikipedia ū hō·-thâu ê sú-iōng-chiá. Eng-bûn hō·-chò "user".
GFDL
Gí-giân liân-kiat
GNU Chū-iû Bûn-kiāⁿ Hí-khó-su
Hêng-chèng jîn-oân
Ia̍h
Kàm-sī
Kiám-sek
Khu-pia̍t-ia̍h
Le̍k-sú
ls
Meta
Miâ-khong-kan
namespace
Piau-tê
S
Sió siu-kái
ssk
Sysop
Te̍k-sû-ia̍h
Tiong-li̍p ê koan-tiám (TLKT)
Toāⁿ-lo̍h
Thâi
Wiki-hòa