Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Arizona in United States.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,181 × 731 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:2.22 MB)

Soat-bêng
Deutsch: Lage von XY (siehe Dateiname) in den Vereinigten Staaten.
English: Location of state of XY (see filename) in the United States
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Commonist.svg
本檔案使用Commonist上傳。
SVG in SVG.svg This vector image includes elements that have been taken or adapted from this: Usa edcp location map.svg Usa edcp location map.svg (by Uwe Dedering).
SVG in SVG.svg This vector image includes elements that have been taken or adapted from this: USA Hawaii location map.svg USA Hawaii location map.svg (by NordNordWest).
SVG in SVG.svg This vector image includes elements that have been taken or adapted from this: Canada location map.svg Canada location map.svg (by Yug).
Chok-chiá TUBSEmail Silk.svg Gallery
其他版本

European Union on the globe (Europe centered).svg This SVG map is part of a locator map series applying the widespread location map scheme. Please see root category to browse for more.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Newspaper Cover Copyright.svg
I'd greatly appreciate, that you attribute this media file to Wikimedia Commons, if used outside Wikipedia or Commons. For use in publications such as books, newspapers, blogs, websites, please insert here the following line:
{{published|author= |date= |url= |title= |org= }}
and fill the applicable fields. (Example). License terms given above still apply.

বাংলা | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Ελληνικά | English | español | français | Ἀρχαία ἑλληνικὴ | Bahasa Indonesia | македонски | Nederlands | português | русский | Türkçe | +/−

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài 3) 07:052014-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài 3) 07:05版本的細圖1,181 × 731(2.22 MB)Wereldburger758Removed Adobe code. Valid SVG now.
2011-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 6) 15:522011-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 6) 15:52版本的細圖1,181 × 731(3.46 MB)TUBS

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料