Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Emblem of Yunlin County.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 446 × 513 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:19 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
中文(繁體)‎: 雲林縣縣徽
English: Emblem of Yunlin County
日期
Chhut-chhù 雲林縣政府 Yunlin County Government
Chok-chiá 雲林縣政府 Yunlin County Government

Siū-khoân

Public domain
中華民國(臺灣)著作權法
第九條 (著作權標的之限制)
 • 下列各款不得為著作權之標的:
  • 一、憲法、法律、命令或公文。
  • 二、中央或地方機關就前款著作作成之翻譯物或編輯物。
  • 三、標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆。
  • 四、單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作。
  • 五、依法令舉行之各類考試試題及其備用試題。

前項第一款所稱公文,包括公務員於職務上草擬之文告、講稿、新聞稿及其他文書。

此限制不概括國營事業之著作


本作品來自上列各款,在中華民國臺灣地區,也可能在其他管轄區,屬於公有領域交通標誌標線號誌圖像,請另參見Template:PD-ROC-Traffic SignsTemplate:PD-ROC-Traffic Indicating Lines

公有領域 中華民國政府公有領域 //commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_Yunlin_County.svg


Flag of the Republic of China

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài) 07:592014-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài) 07:59版本的細圖446 × 513(19 KB)Jitcji微調色彩
2013-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 18:062013-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 18:06版本的細圖555 × 632(21 KB)JitcjiUser created page with UploadWizard

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料