Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Colombia.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 900 × 600 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:201位元組)

Khài-iàu

Soat-bêng
Español: Bandera de la República de Colombia, adoptada por los Estados Unidos de Colombia por medio del Decreto del 26 de noviembre de 1861, reafirmada como tal para la República de Colombia por el Decreto 838 de 1889 y utilizada desde entonces hasta hoy:
Artículo 2: Los colores del pabellón nacional de los Estados Unidos de Colombia son amarillo, azul y rojo, distribuidos en fajas horizontales y ocupando el amarillo la mitad del pabellón nacional, en su parte superior, y los otros dos colores la otra mitad, divididos en fajas iguales, el azul en el centro y el rojo en la parte inferior.
Deutsch: Die Flagge Kolumbiens.
English: The flag of Colombia.
Esperanto: La flago de Kolombio.
Français : Drapeau de la Colombie.
Italiano: Bandiera della Colombia.
Nederlands: Vlag van Colombia.
Polski: Flaga Kolumbii
Português: Bandeira da Colômbia.
Română: Steagul Columbiei.
Русский: Флаг Колумбии.
Slovenščina: Državna zastava Kolumbije.
Slovenčina: Štátna vlajka Kolumbie.
Türkçe: Kolombiya bayrağı.
Flag of Colombia*
country Republic of Colombia
used by Colombia
from 1861
until present
created by Government of Colombia
format 2:3
shape rectangular
colours yellow, blu, red

flag has 3 horizontal stripes

other characteristics The yellow stripe takes up the top half of the flag and the blue and red take up a quarter of the space each. It is a triband flag with horizontal bands colored yellow, blue and red. Vertically the yellow occupies 50% and the other 50% is shared by the blue and red colors in equal proportion.


Construction sheet of Colombia national flag:
Flag of Colombia (construction sheet).svg

日期 1861-present
Chhut-chhù Drawn by User:SKopp
Chok-chiá See File history below for details.
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public domain This file is in the public domain because the copyright of this work, registered in Colombia, has expired, according to “Law 23 of 1982 on Copyright, Articles 11, 21-29”, amended by “Law 44 of 1993, Article 2” and “Law 1520 of 2012, Articles 4, 6 and 10” (details). However, some restrictions have to be addressed:

  • Author rights expire eighty (80) years after the death of the author or the death of the last coauthor.
  • Where the copyright has been transferred by means of an act between living persons, the protection period still remains for eighty (80) years after the death of the author.
  • The rights for collective works and anonymous works expires eighty (80) years from the date of publication, and for cinematic works, eighty (80) years after the movie's premiere.
  • In all cases where a literary, scientific or artistic work has as its owner a legal entity or an official body or any institution under government public law, the term of protection shall be deemed to be seventy (70) years as from the date of publication.
  • In all cases where the applicable term of protection starts on the date of publication, the said term shall be understood to end on December 31 of the relevant year.
  • The author and the work source must be acknowledged when reused in Colombia, except if the author is unknown.


English | español | +/−

Colombia
PD-icon.svg 此檔案不具有版權,屬於公有領域,因為其所包含之内容均為公共財產且沒有明確的原始作者資訊。
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
其他版本

此檔案衍生的作品: DiagramaOIGsul-americanas-pt.svg

SVG 開發
Unknown logo-V.svg
向量圖形使用Other tools創作.
Flag of Colombia.svg
Colours scheme
Yellow Blue Red
Pantone 116 287 186
RGB (hex) 252-209-22 (#FCD116) 0-56-147 (#003893) 206-17-38 (#CE1126)
CMYK C0-M17.1-Y91.3-K0 C100-M61.9-Y0-K42.4 C0-M91.7-Y81.6-K19.2

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2019-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài 1) 15:102019-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài 1) 15:10版本的細圖900 × 600(201位元組)FDRMRZUSAFurther svg code optimization. No other changes.
2019-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài 1) 14:582019-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài 1) 14:58版本的細圖900 × 600(201位元組)FDRMRZUSAReverted to version as of 19:22, 2 February 2019 (UTC): previous version damaged by fixing code: see file in "Inkscape".
2019-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài) 09:182019-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài) 09:18版本的細圖900 × 600(201位元組)Tcfc2349fixed code
2019-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 19:222019-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 19:22版本的細圖900 × 600(201位元組)FDRMRZUSAOptimized from latest version: reduced svg code. Checked by "Commons svg checker" before upload. Same porportions. No other changes.
2019-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 19:092019-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 19:09版本的細圖900 × 600(379位元組)FDRMRZUSAHigher svg resolution from version as of 03:57, 25 December 2017 (UTC).
2017-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 08:512017-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 08:51版本的細圖450 × 300(261位元組)DennissReverted to version as of 12:53, 13 October 2015 (UTC)
2017-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 03:572017-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 03:57版本的細圖900 × 600(379位元組)CrmnMariano1Reverted to version as of 23:38, 11 October 2013 (UTC)
2015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 12:532015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 12:53版本的細圖450 × 300(261位元組)CemDemirkartalviewBox added and optimized again with true dimensions
2015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 12:152015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 12:15版本的細圖900 × 600(379位元組)ControlCorVReverted to version as of 23:38, 11 October 2013 (UTC)
2015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 07:182015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 07:18版本的細圖450 × 300(255位元組)CemDemirkartalOptimized
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料