Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Colombia.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 450 × 300 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:261位元組)

Khài-iàu

Soat-bêng
Español: Bandera de la República de Colombia, adoptada por los Estados Unidos de Colombia por medio del Decreto del 26 de noviembre de 1861, reafirmada como tal para la República de Colombia por el Decreto 838 de 1889 y utilizada desde entonces hasta hoy:
Artículo 2: Los colores del pabellón nacional de los Estados Unidos de Colombia son amarillo, azul y rojo, distribuidos en fajas horizontales y ocupando el amarillo la mitad del pabellón nacional, en su parte superior, y los otros dos colores la otra mitad, divididos en fajas iguales, el azul en el centro y el rojo en la parte inferior.
Deutsch: Die Flagge Kolumbiens.
English: The flag of Colombia.
Esperanto: La flago de Kolombio.
Français : Drapeau de la Colombie.
Italiano: Bandiera della Colombia.
Nederlands: Vlag van Colombia.
Polski: Flaga Kolumbii
Português: Bandeira da Colômbia.
Română: Steagul Columbiei.
Русский: Флаг Колумбии.
Slovenščina: Državna zastava Kolumbije.
Slovenčina: Štátna vlajka Kolumbie.
Türkçe: Kolombiya bayrağı.


Construction sheet of Colombia national flag:
Flag of Colombia (construction sheet).svg

日期
Chhut-chhù Drawn by User:SKopp
Chok-chiá SKopp
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
Public domain 由於本圖像只屬於簡單的幾何圖形,而構成其形狀的資訊皆屬公有財產和不存在原始創作人,因此著作權不適用於此並歸公有領域所有。
Heptagon
Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.
其他版本

此檔案衍生的作品: DiagramaOIGsul-americanas-pt.svg National flag

Historical flags

Military and civil flags

Historical military and civil flags

Construction sheets

Flag of Colombia.svg
Colours scheme
Yellow Blue Red
Pantone 116 287 186
RGB (hex) 252-209-22 (#FCD116) 0-56-147 (#003893) 206-17-38 (#CE1126)
CMYK C0-M17.1-Y91.3-K0 C100-M61.9-Y0-K42.4 C0-M91.7-Y81.6-K19.2

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 08:512017-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 08:51版本的細圖450 × 300(261位元組)DennissReverted to version as of 12:53, 13 October 2015 (UTC)
2017-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 03:572017-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 03:57版本的細圖900 × 600(379位元組)CrmnMariano1Reverted to version as of 23:38, 11 October 2013 (UTC)
2015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 12:532015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 12:53版本的細圖450 × 300(261位元組)CemDemirkartalviewBox added and optimized again with true dimensions
2015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 12:152015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 12:15版本的細圖900 × 600(379位元組)ControlCorVReverted to version as of 23:38, 11 October 2013 (UTC)
2015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 07:182015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 07:18版本的細圖450 × 300(255位元組)CemDemirkartalOptimized
2013-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 23:382013-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 23:38版本的細圖900 × 600(379位元組)HuhsunquReverted to version as of 07:17, 25 November 2008
2013-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 22:302013-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 22:30版本的細圖900 × 600(3 KB)Cesar david rodriguezReverted to version as of 15:53, 23 February 2006
2013-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 22:292013-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 22:29版本的細圖900 × 600(3 KB)Cesar david rodriguezReverted to version as of 15:53, 23 February 2006
2008-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 07:172008-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 07:17版本的細圖900 × 600(379位元組)FibonacciValid SVG.
2007-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 06:312007-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 06:31版本的細圖600 × 400(304位元組)FibonacciOptimised.
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料