Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Illinois.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,000 × 600 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:105 KB)

Khài-iàu

為本圖片加上外框十分容易
:
Flag of Illinois.svg
[[File:Flag of Illinois.svg|border|96px]]
English: Flag of Illinois, from the xrmap flag collection 2.7.
ᏣᎳᎩ: ᎢᎵᏃᏱ ᎦᏓᏘ
Français cadien: Flag de l'Illinois
Hawaiʻi: Ka hae ‘Ilinoe
Latina: Vexillum Illinoesiae
Nederlands: Vlag van Illinois
Diné bizaad: Ílínóo Hahoodzo bidah naatʼaʼí
Deitsch: Faahne vun Illinois
Српски / srpski: Zastava američke savezne države Illinois

Siū-khoân

Public domain
This image from the Xrmap flag collection (source: flags-2.6-src.tar.bz2).
The README file in that collection says of the SVG flags "We release them in the public domain".
Public domain This work has been released into the public domain by its copyright holder, Xrmap. This applies worldwide.
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Xrmap 授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。


Derivative works

此檔案衍生的作品: Flag of Illinois (1915).svg 此檔案衍生的作品: Flag map of Illinois.svg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 19:402017-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 19:40版本的細圖1,000 × 600(105 KB)Tcfc2349reduce size
2017-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 19:062017-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 19:06版本的細圖1,000 × 600(122 KB)Tcfc2349fixed
2017-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 18:462017-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 18:46版本的細圖1,000 × 600(122 KB)Tcfc2349modified
2017-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài 5) 00:172017-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài 5) 00:17版本的細圖1,000 × 600(154 KB)Zscout370Page 4 of https://www.cyberdriveillinois.com/publications/handbook/1516handbook.pdf (6 on a pdf reader) for the specifications. I have not altered the colors yet because I am not sure what element is right or not.
2015-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 20:512015-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 20:51版本的細圖778 × 460(115 KB)SiBr4Further code reduction; re-added a previously hidden path in the eagle's tail
2015-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 21:142015-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 21:14版本的細圖778 × 460(169 KB)SiBr4Cleaned defs; plain SVG
2011-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài 6) 03:062011-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài 6) 03:06版本的細圖778 × 460(250 KB)Fry1989minor improvements
2010-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 04:192010-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 04:19版本的細圖779 × 461(257 KB)Fry1989removed border, colours
2006-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài 6) 21:532006-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài 6) 21:53版本的細圖779 × 461(256 KB)Denelson83Flag of w:Illinois, from the xrmap flag collection 2.7. {{PD}} Category:US state flags Category:Illinois Category:SVG flags

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料