Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Thailand.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 900 × 600 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:259位元組)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Die Flagge Thailands
English: The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
  • Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
  • White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
  • Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Español: Bandera de Tailandia desde el año 2017; hay en total 3 colores:
  • Rojo representa la sangre derramda para proteger la independencia de Tailandia y a menudo se explica como una representación de la nación.
  • Blanco representa la religión del Budismo, la religión predominante de la nación
  • Azul representa la monarquía de la nación, la cual es reconocida como el centro del corazón de los tailandeses.
Bahasa Indonesia: Bendera Thailand
Italiano: Bandiera della Tailandia
ລາວ: ທຸງຊາດໄທ
Bahasa Melayu: Bendera Thailand
မြန်မာဘာသာ: ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အလံတော်
Русский: Флаг Таиланда
Slovenščina: državna zastava Tajske
தமிழ்: தாய்லாந்து கொடி
ไทย: ธงชาติแห่งราชอาณาจักรไทย อันมีชื่อเรียกเฉพาะว่า "ธงไตรรงค์" เป็นธงที่ประกาศใช้เป็นธงชาติของประเทศสยาม (และประเทศไทยในยุคหลัง พ.ศ. 2482) เมื่อ พ.ศ. 2460 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พื้นธงประกอบด้วยสี 3 สี ได้แก่
  • สีแดง หมายถึงโลหิตซึ่งยอมสละได้ เพื่อพิทักษ์ชาติและศาสนา
  • สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาและธรรมในศาสนาต่างๆ
  • สีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ สีดังกล่าวนี้เดิมเป็นสีโปรดส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Tiếng Việt: Quốc kỳ Thái Lan
中文: 泰国国旗
Tagalog: Tagalog: Watawat ng Taylandiya
日期
Chhut-chhù 我個人以下列物件為基礎來創作: https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11557-thaiflag-color
Chok-chiá Zscout370
其他版本
SVG 開發
Notepad icon wide.svg
矢量圖形使用文字編輯器創作.

Siū-khoân

Public domain 由於本圖像只屬於簡單的幾何圖形,而構成其形狀的資訊皆屬公有財產和不存在原始創作人,因此著作權不適用於此並歸公有領域所有。
Heptagon
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

此檔案衍生的作品: Flag map of Thailand.svg

Dependent images

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 10:462018-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 10:46版本的細圖900 × 600(259位元組)Zscout370Reverted to version as of 09:22, 14 February 2018 (UTC) there was a confirmed color change in September so we are going to follow
2018-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 09:252018-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 09:25版本的細圖900 × 600(273位元組)Kimjiho2015Reverted to version as of 21:36, 11 November 2011 (UTC)
2018-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 09:222018-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 09:22版本的細圖900 × 600(259位元組)PerhelionFulfilling edit request by Paul 012. Thanks for helping! (s. talk page)
2011-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 21:362011-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 21:36版本的細圖900 × 600(273位元組)Zscout370http://www.identity.opm.go.th/identity/doc/nis04486.PDF page 2 (TIS draft colors uploaded separately)
2011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 14:102011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 14:10版本的細圖900 × 600(273位元組)Zscout370Reverted to version as of 15:15, 6 October 2011
2011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 10:242011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 10:24版本的細圖9,000 × 6,000(493位元組)DfddtdtReverted to version as of 20:33, 4 January 2006
2011-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 15:152011-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 15:15版本的細圖900 × 600(273位元組)Zscout370Reverted to version as of 17:35, 8 July 2011
2011-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 13:492011-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 13:49版本的細圖900 × 600(274位元組)DfddtdtReverted to version as of 20:47, 6 July 2011
2011-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài 5) 17:352011-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài 5) 17:35版本的細圖900 × 600(273位元組)Zscout370Fry is right, the colors of this flag are to be a darker shade, see http://i54.photobucket.com/albums/g101/apgts/siamflag/trirong_color_problem/doc5_web.jpg (TIS 982 draft standard)
2011-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 20:472011-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 20:47版本的細圖900 × 600(274位元組)Fry1989
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料