Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Thailand.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 900 × 600 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:259位元組)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Die Flagge Thailands
English: The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
 • Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
 • White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
 • Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Español: Bandera de Tailandia desde el año 2017; hay en total 3 colores:
 • Rojo representa la sangre derramda para proteger la independencia de Tailandia y a menudo se explica como una representación de la nación.
 • Blanco representa la religión del Budismo, la religión predominante de la nación
 • Azul representa la monarquía de la nación, la cual es reconocida como el centro del corazón de los tailandeses.
Bahasa Indonesia: Bendera Thailand
Italiano: Bandiera della Tailandia
ລາວ: ທຸງຊາດໄທ
Bahasa Melayu: Bendera Thailand
မြန်မာဘာသာ: ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အလံတော်
Русский: Флаг Таиланда
Slovenščina: državna zastava Tajske
தமிழ்: தாய்லாந்து கொடி
ไทย: ธงชาติแห่งราชอาณาจักรไทย อันมีชื่อเรียกเฉพาะว่า "ธงไตรรงค์" เป็นธงที่ประกาศใช้เป็นธงชาติของประเทศสยาม (และประเทศไทยในยุคหลัง พ.ศ. 2482) เมื่อ พ.ศ. 2460 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พื้นธงประกอบด้วยสี 3 สี ได้แก่
 • สีแดง หมายถึงโลหิตซึ่งยอมสละได้ เพื่อพิทักษ์ชาติและศาสนา
 • สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาและธรรมในศาสนาต่างๆ
 • สีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ สีดังกล่าวนี้เดิมเป็นสีโปรดส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Tiếng Việt: Quốc kỳ Thái Lan
中文: 泰国国旗
Tagalog: Tagalog: Watawat ng Taylandiya
日期
Chhut-chhù 我個人以下列物件為基礎來創作: https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11557-thaiflag-color
Construction sheet of the flag of Thailand
Chok-chiá Zscout370
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public domain
This image or media is now in the public domain in Thailand because its term of copyright has expired (details). According to Sections 19–23 of the Copyright Act, BE 2537 (1994) (translation), works which meet one of the following conditions are in the public domain:
 1. This is a photographic work, audiovisual recording, motion picture, sound recording, or broadcast work, and at least 50 years have elapsed since its first publication or it was not published within 50 years of authorship.
 2. This is a work of applied arts, and at least 25 years have elapsed its first publication or it was not published within 25 years of authorship.
 3. This is a work by a pseudonymous or anonymous author, and at least 50 years have elapsed since its first publication or it was not published within 50 years of authorship.
 4. This is a work other than described above, and
  1. Its last author died at least 50 years ago, or
  2. Its last author died before publication and at least 50 years have elapsed since its first publication, or
  3. The author is a legal entity, and at least 50 years have elapsed since the first publication of the work or the work was not published within 50 years of authorship.
 5. This work was created or commissioned by the Thai Government, and at least 50 years have elapsed since its first publication or it was not published within 50 years of authorship.
To uploaders : Please specify the kind of work, date of first publication or creation and other useful details.

English | македонски | ไทย | 中文(简体)‎ | +/−

Flag of Thailand
PD-icon.svg 此檔案不具有版權,屬於公有領域,因為其所包含之内容均為公共財產且沒有明確的原始作者資訊。
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
Public domain 由於本圖像只屬於簡單的幾何圖形,而構成其形狀的資訊皆屬公有財產和不存在原始創作人,因此著作權不適用於此並歸公有領域所有。
Heptagon
其他版本

此檔案衍生的作品: Flag map of Thailand.svg

SVG 開發
Notepad icon wide.svg
矢量圖形使用文字編輯器創作.
Colour CIELAB D65 In other colour models
L* a* b* ΔE* RGB HEX CMYK
Red 36.4 55.47 25.42 ≤1.5 165-25-49 #A51931 C24-M100-Y83-K18
White 96.61 −0.15 −1.48 ≤1.5 244-245-248 #F4F5F8 C3-M2-Y1-K0
Blue 18.63 7.89 −19.45 ≤1.5 45-42-74 #2D2A4A C87-M85-Y42-K43


Dependent images

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 10:462018-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 10:46版本的細圖900 × 600(259位元組)Zscout370Reverted to version as of 09:22, 14 February 2018 (UTC) there was a confirmed color change in September so we are going to follow
2018-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 09:252018-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 09:25版本的細圖900 × 600(273位元組)Kimjiho2015Reverted to version as of 21:36, 11 November 2011 (UTC)
2018-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 09:222018-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 09:22版本的細圖900 × 600(259位元組)PerhelionFulfilling edit request by Paul 012. Thanks for helping! (s. talk page)
2011-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 21:362011-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 21:36版本的細圖900 × 600(273位元組)Zscout370http://www.identity.opm.go.th/identity/doc/nis04486.PDF page 2 (TIS draft colors uploaded separately)
2011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 14:102011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 14:10版本的細圖900 × 600(273位元組)Zscout370Reverted to version as of 15:15, 6 October 2011
2011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 10:242011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài 2) 10:24版本的細圖9,000 × 6,000(493位元組)DfddtdtReverted to version as of 20:33, 4 January 2006
2011-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 15:152011-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 15:15版本的細圖900 × 600(273位元組)Zscout370Reverted to version as of 17:35, 8 July 2011
2011-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 13:492011-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 13:49版本的細圖900 × 600(274位元組)DfddtdtReverted to version as of 20:47, 6 July 2011
2011-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài 5) 17:352011-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài 5) 17:35版本的細圖900 × 600(273位元組)Zscout370Fry is right, the colors of this flag are to be a darker shade, see http://i54.photobucket.com/albums/g101/apgts/siamflag/trirong_color_problem/doc5_web.jpg (TIS 982 draft standard)
2011-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 20:472011-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 20:47版本的細圖900 × 600(274位元組)Fry1989
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料