Ài-kok-koa (Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē


Ài-kok-koa (愛國歌, gān-bûn: 애국가) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê kok-koa, tī 1947 nî iû chok-sû (作詞) Pho̍k Sè-éng (朴世永, Pak Se-yeong) kah chok-khek (作曲) Kim Goân-kun (金元均, Kim Wǒn-gyun) só͘ chò-chiâⁿ (做成).

Miâ hām Tāi-hân Bîn-kok kah Tāi-hân Tē-kok (大韓帝國) ê kok-koa kâng-khoán, só͘-í mā ū-lâng iōng thâo kuí jī (頭幾字) koa-sû "아침은 빛나라" (chá-khí keng-bêng) kiò i.

2007 nî, Tiâu-sián Tiong-iong Thong-sìn-siā (通訊社) hoat sin--ê ga̍k-phó͘ (樂譜) kap kî-ta bûn-kiāⁿ, m̄-koh bô͘ kóng sī-án-choáⁿ beh têng pian phó͘(譜) kap tang-sî khí sú-iōng.[1]

Koa-sû[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Goân-bûn[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chhiáⁿ khoàⁿ: Tiâu-sián-gí Ûi-ki Bûn-khò͘ (朝鮮語維基文庫) ê goân-bûn (原文)

Hoan-e̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]

1.

Chá-khí keng-bêng ê tsit phiàn kang-san (江山),

kim-gîn ê chu-goân mā chiâⁿ hong-hù.

Saⁿ-chheng (里) bí-lē ê chó͘-kok (祖國),

gō͘-chheng nî têng ê le̍k-sú.

Tī chhàn-lān (燦爛) ê bûn-hoà toā-hàn,

tì-hūi ê jîn-bîn êng-keng (榮光).

Ài kā sin-sim (身心) hiàn (獻) hō͘ chit Tiâu-sián,

éng-kiú (永久) laî chī-chhî.

2.

Lóng-chóng ū Pe̍h-thâu-soaⁿ (白頭山) ê khì-phek (氣魄),

chi̍p-tiong kut-la̍t ê cheng-sîn,

Iong chin-lí thoân-kiat ê tēng-tauh ì-chì (意志),

chìn-chêng kàu choân (全) sè-kài.

Seng-khí (升起) ê la̍t-thâu a̍p-tó (壓倒) toā-éng (大湧),

chiàu jîn-bîn ê ì-hiòng só͘ kiàn (建)--ê kok.

Lâi hō͘ bô-hàn hù-kiông (富強) ê chit Tiâu-sián,

éng-kiú pàng kong-iāu (光耀).

Chù-kái[siu-kái | kái goân-sú-bé]

  1. 朝鮮為國歌重新譜曲, Chhî Liân-him pian (徐連欣編), Sin-hoâ-siā (新華社) choán kah Jîn-bîn-bāng (人民網), 2007-05-30

Koan-liân Bûn-chiuⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Goā-bō͘ Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]