Thó-lūn:Bûn-ha̍k

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 文學 choán--lâi)
一寡鶴佬創作佮翻譯的文學作品

文學是某物款語言、時代,抑是文化等等,一个確定的群體寫作的作品總號名,對傳統的角度來講,文學予咱會當了解某一陣人(或是講民族 )的價值觀佮興趣,誠濟人共文學當做學習別項文化的上好的方式的一種。

文學嘛是有揣想抑創造性的寫作的意思,對這點來講,就較講kioh文學的藝術價值。

若照西國的分類,一般分做散文、戲劇三大類,散文內底,包括小說佮非小說二類,佇某一寡分類方式呢,嘛共口傳的算在內,號做口傳文學,另外嘛有閣較幼的部類,親像敘事詩 (epic)、傳說 (legend)、神話、民間歌謠 (ballad),別款款式的口傳詩佮民間故事等等。