Thó-lūn:Cheh-khùi

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 節氣 choán--lâi)

節氣是共一个日頭年切做二十四節,嘛會得指每一節開始彼工,看日頭黃道的位來決定,每十五度就是一个節氣,四常月娘日頭曆 (lunisolar calendar)的所在定用節氣來協助農業的運作,日本越南大韓民國臺灣中華人民共和國攏有咧用。

因為日頭佇黃道走的速度佮伊參地球的距離有關係,逐个節氣有幾工無齊(相同),現此時攏根據日頭到佮赤經幾度來決定節氣,加真明確。