A-Lin

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
A-Lin.

A-Lin (1983 nî 9 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì ), pún-miâ N̂g Lē-lêng (黃麗玲), sī chi̍t ūi Ko-hiông Lêng-ngá chhut-sin ê Tâi-tang A-bí-cho̍k cha-bó͘ koa-chhiú. I ê chhiùⁿ-koa ū-la̍t, sī Tâi-oân chhut-miâ ê si̍t-le̍k-phài koa-chhiú, bat chē-chē pái ji̍p-ûi Tâi-oân Kim Khek Chióng, iā to-chhù siū-iau tī tiōng-iàu pan-chióng tián-lé téng hiàn-chhiùⁿ.

Seng-pêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ián-gē sū-gia̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1999 nî, A-Lin tī Lâm-tâu921 tē-tāng siū-chai jî-tông gîm-chhiùⁿ sèng-si Amazing Grace ê sî pī i-ê chêng keng-kí-jîn Jason hoat-ku̍t.[1] 4 tang āu, siang-hong chài-chhù tī A-Lin ê chū-chhiùⁿ chiú-pa EZ5 phòng-bīn, tī 2005 nî 4 go̍eh 15 hō chèng-sek chhiam-iok, ha̍p-iok lōe-iông sī 10 nî 9 tiuⁿ im-ga̍k chok-phín.[1]

2006 nî 2 goe̍h 10 hō, i hoat-hêng kò-jîn tē-it tiuⁿ choan-chi̍p Sit-loân Bô-chōe,[2] tit-tio̍h liáu "Thian-seng Ko-ki" (天生歌姬) ê miâ-hō.[1] Kāng-nî, i tī Tiuⁿ Hūi-mōe chú-tōng iau-iok hā chham-ú i chè-chok ê Ài-siōng Khah-bûn (愛上卡門) im-ga̍k-kio̍k, ián tē-jī lí-chú-kak, chhái-pâi pòaⁿ-nî āu tī nî-bóe tī Tâi-pak Sió Kī-tàn ián-chhut 2 tiûⁿ.[3]

2007 nî 5 goe̍h, A-Lin í kò-jîn tē-it tiuⁿ choan-chi̍p Sit-loân Bô-chōe tē-it pái ji̍p-ûi Kim Khek Chióng Chòe-ka Sin-jîn Chióng.[1] Kāng-nî 6 goe̍h, Avex Taiwan hoat-hêng liáu A-Lin ê tē-it tiuⁿ EP choan-chi̍p Ài Chhiáⁿ-mn̄g Chím-mô͘ Cháu.[4] In-ūi kiat-hun seⁿ-kiáⁿ téng goân-in, A-Lin lo̍h-bóe tō it-ti̍t bô thui-chhut choan-chi̍p.

2008 nî 12 goe̍h, Avex Taiwan hoat-hêng liáu A-Lin ê tē-jī tiuⁿ choan-chi̍p Thian-seng Ko-ki;[2] i iā chioh chit-tiuⁿ choan-chi̍p tē-it pái ji̍p-ûi Kim Khek Chióng Chòe-ka Kok-gí Lú Koa-chhiú Chióng.[1]

Chok-phín[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Im-ga̍k chok-phín[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lio̍k-im-sek choan-chi̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sūn-sī Miâ Hoat-hêng sî-kan Hoat-hêng kong-si Khiok-bo̍k
1 Sit-loân Bô-chōe
(失戀無罪)
2006-02-10 Avex Taiwan
2 Thian-seng Ko-ki
(天生歌姬)
2008-08-15 Avex Taiwan
3 Í-chêng Í-āu
(以前以後)
2009-12-28 Avex Taiwan
4 Che̍k-bo̍k put Thòng
(寂寞不痛)
2010-12-24 Avex Taiwan
5 Ngó͘-bûn hōe Kèng-hó͘ⁿ--tek
(我們會更好的)
2011-11-18 Avex Taiwan
6 Hēng-hok liáu, Jiân-āu nih
(幸福了 然後呢)
2012-12-30 Avex Taiwan
7 Chōe-ok-kám
(罪惡感)
2014-12-30 Sony Music Taiwan
8 A-Lin 2017-09-20 Sony Music Taiwan

EP[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Cheng-soán-chi̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iáⁿ-im choan-chi̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tan-khek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ha̍p-chok tan-khek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ián-chhiùⁿ-hōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sió-hêng siū-phiò ián-chhiùⁿ-hōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sè-kài sûn-hôe ián-chhiùⁿ-hōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Im-ga̍k-kio̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Phòe-im[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kóng-kò tāi-giân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

He̍k-chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kim Khek Chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Nî-hūn Kài Kiat-kó Chióng-hāng Ji̍p-ûi-chiá Choan-chi̍p Chhiùⁿ-phìn kong-si
2007 nî Te-18 kài Kim Khek Chióng Thê-miâ Chòe-ka Sin-jîn Chióng A-Lin Sit-loân Bô-chōe Avex Taiwan
2009 nî Te-20 kài Kim Khek Chióng Thê-miâ Chòe-ka Kok-gí Lú Koa-chhiú Chióng A-Lin Thian-seng Ko-ki Avex Taiwan
2011 nî Te-22 kài Kim Khek Chióng Thê-miâ Chòe-ka Kok-gí Lú Koa-chhiú Chióng A-Lin Che̍k-bo̍k Put Thòng Avex Taiwan
2012 nî Te-23 kài Kim Khek Chióng Thê-miâ Chòe-ka Kok-gí Lú Koa-chhiú Chióng A-Lin Ngó͘-bûn Hōe Kèng-hó͘ⁿ-tek Avex Taiwan
2015 nî Te-26 kài Kim Khek Chióng Thê-miâ Chòe-ka Kok-gí Lú Koa-chhiú Chióng A-Lin Chōe-ok-kám Sony Music Taiwan

Kî-thaⁿ chióng-hāng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 烏魯木齊晚報 (2015-02-04). "黃麗玲講"歌手"那些事". 網易娛樂. 
  2. 2.0 2.1 "Avex A-lin bio". Avex. 
  3. 廣州日報 (2015-02-04). "《我是歌手3》A-lin人氣暴增:大器晚成不委屈". 人民網. 
  4. "我是歌手黃麗玲個人資料起底 早年演藝經歷及感情生活曝光". 鳳凰網. 2015-01-05. 

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]