Bân-lâm-gí im-e̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Bân-lâm-gí im-e̍k sī ēng Bân-lâm-gí ê tha̍k-im lâi bô͘-hóng gōa-lâi-gí hoat-im ê hoan-e̍k hong-sek, it-poaⁿ ēng Hàn-jī su-siá, Lô-má-jī ê iōng-hoat khah hán-kiàn. Bân-lâm-gí ê im-e̍k iōng-hoat tī hiān-tāi in-ūi Koaⁿ-ōe ê kiông-sè, í-keng chin hán-kiàn, m̄-koh tī kòe-khì le̍k-sú siōng bat kóng-hoàn pī the̍h-lâi piáu-kì Se-iûⁿ kap Pêⁿ-po͘-cho̍k gí-giân, kî-tiong pō͘-hūn iu-goân í Hàn-jī ê hêng-sek liû-thoân kàu-taⁿ.

Kui-chek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Eng-gí im-e̍k lia̍t-toaⁿ
輔音 b p d t g k v w f z
dz
ts s
ð
θ
ʒ ʃ ʤ h m n l r* j ɡʷ
15-im jī-thâu
15音字頭
piⁿ
pho

thaⁿ
kiû
khì
bûn
cheng
chhut

ji̍p

cheng
chhut

bûn
liú
liú
eng
kiû
khì

Goân-im
元音
pe̍k
phek
tek
the̍k
kek
khek
be̍k
chek
chhek
sek
ji̍h
廿
sek
chek
chhek
hek
mih
nih
le̍k
e̍k
kek
khek
hek
ɑː æ ʌ a
阿/亞
pa
táⁿ
thah
kah/ka
甲/嘉/加
khah
bâ/ba̍k
麻/目
oa
chiap
chhá
sa
jia
sa
chiap
chhá
hah


la̍h

kah
khah
hah
e / / ɜː ə é
peh
teh
the̍h
se
西
lé/lê
禮/螺
iː ɪ (j) pit
ti̍t
ki(基)
kî(奇)
kî(唭)

ûi
chí
chí
lí(里)
lī(利)
ɒ ɔː / oʊ o əʊ
pho
to
ko͘
kho
sió
hó͘


uː ʊ ku
bú(霧)
bū(霧)
chut


chu
iu
juː jʊ liu
pái
tāi
kai
lâi
tau(豆)
táu(斗)
káu
九/狗
kháu
siáu
láu
æn ʌn an æŋ tan
kan/kán
干/簡
oan
san(山)
sán(產)
lân
ɑːn aʊn ʌŋ ɔːn ɒn ɒŋ ang
pang
káng/kàng
港/降
báng
lâng
en eŋ ɜːn ən əŋ kam
ɪn iːn ɪən jən pin(檳)
piān(便)
sin
lîm
ɪŋ
uːn ʊn oʊn pún
ʊŋ pōng
lông