Tāi Bân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Bân (Si̍p-kok) choán--lâi)
Se-guân 917 nî, Ngó͘-tāi Si̍p-kok ê tsîng-hîng.

Bân (hàn-jī: ; 909 nî - 945 nî) sī Tiong-kok Ngóo-tāi Si̍p-kok (五代十國) sî-tāi ê chi̍t ê kok-ka, i tong-sî ê chìng-sik kok-hō sī Tāi-bân (大閩), sio̍k-î Si̍p-kok(十國). Bân ê kok-thó͘ tāi-iok sī tī kin-á-ji̍t ê Hok-kiàn, siú-to͘ tī Hok-chiu. Chū se-goân 909 nî Ông Sím-ti (王審知) khai-kok it-ti̍t kàu 945 nî Ông Iân-chèng (王延政) tâu-hâng Lâm-tông(南唐) bia̍t-bông uî-chí, Bân chîng-āu ū 6 uī kun-ông, kok-ka î-chhî lóng-chóng 37 nî.

Li̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tông-chiau-chong(唐昭宗) Kíng-hok(景福) 2 nî, 893 nî, Ông Sím-tiâu(王審潮), Ông Sím-khui(王審邽), Ông Sím-ti saⁿ hiaⁿ-tī kong-chiàm Hok-chiu, āu-lâi chiām-chiām khòng-chè kui-ê Hok-kiàn. Tông-tiâu(唐朝) chèng-hú hō͘ Ông Sím-tiô Hok-kiàn Koan-chhat-sú(觀察使) ê koaⁿ-uī lâi thóng-tī Hok-kiàn, koè bô-guā-kú koh sing-chò Ui-bú-kun(威武軍) Chiat-tō͘-sú(節度使). Khiân-lîng(乾寧) 4 nî, 898 nî, Ông Sím-tiô koè-sin, kā chiat-tō͘-sú ê uī thoân hō͘ sió-tī Ông Sím-ti.

Āu-liông(後梁) Khai-pîng(開平) 3 nî, 909 nî, Ông Sím-ti hōo Ā-liông Thài-chó͘(後梁太祖) hong tsò "Bân-ông"(閩王), chìng-sik khai-kok.

925 nî, Ông Sím-ti koè-sin, biō-hō "Bân-thài-chó͘"(閩太祖). Toā-kiáⁿ Ông Iân-hān(王延翰) ting-ki(登基), m̄-koh tē 2 tang tō khì hō͘ poān-loān ê sió-tī Ông Iân-kun(王延鈞) kap Ông Iân-lún(王延禀) thâi-thâu, sè-hō(諡號) "Bân-sū-ông"(閩嗣王).

Li̍k-tāi tè-ông[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Bân-kok hông-sek
Sènn-miâ Biō-hō Sè-hō Tiong-kiong Nî-hō
Ông Sím-tiâu
(王審潮)
- Kóng-bú
(廣武)
- -
Ông Sím-ti
(王審知)
Thài-chó͘
(太祖)
Chiau Bú Hàu-hông-tè
(昭武孝皇帝)
Hông-hiō Jîm--sī
(皇后任氏)
Khai-pîng(開平) 909 nî ~ 911 nî
Kan-hoà(乾化) 911 nî ~ 915 nî
Ching-bîn(貞明) 915 nî ~ 921 nî
Liông-tik(龍德) 921 nî ~ 923 nî
Tông-kong(同光) 923 nî ~ 925 nî
Ông Iân-hān
(王延翰)
- Sū-ông
(嗣王)
Hu-jîn Chhui--sī
(夫人崔氏)
Tông-kong(同光) 925 nî
Thian-sîng(天成) 926 nî
Ông Iân-kun
(王延鈞)
Huī-tsong
(惠宗)
Chê Siok Bîn Hàu-hông-tè
(齊肅明孝皇帝)
Huì-hiō Kim--sī
(廢后金氏)
Hông-hiō Tân--sī
(皇后陳氏)
Thian-sîng(天成) 926 nî ~ 930 nî
Tn̂g-hing(長興) 930 nî~933 nî
Liông-khé(龍啓) 933 nî~934 nî
Íng-hô(永和) 935 nî
Ông Kè-phêng
(王繼鵬)
Khong-chong
(康宗)
Sìng-sîn Ing-joē Bûn-bîng Kóng-bú Ìng-tō Tāi-hông Hàu-hông-tè
(聖神英睿文明廣武應道大弘孝皇帝)
Hông-hiō Lí--sī
(皇后李氏)
Íng-hô(永和) 935 nî ~ 936 nî
Thong-bûn(通文) 936 nî~939 nî
Ông Iân-hi
(王延曦)
Kéng-chong
(景宗)

(睿文廣武明聖元徳大孝皇帝)
Hông-hiō Lí--sī
(皇后李氏)
Íng-liông(永隆) 939 nî~943 nî
Ông Iân-chèng
(王延政)
- Kiong-ì
(恭懿)
Hông-hiō Tiuⁿ--sī
(皇后張氏)
Thian-tek(天德) 943 nî ~ 945 nî

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]