Captcha

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chit-ê captcha thiau-kò·-ì hō· "smwm" 4-jī pháiⁿ tha̍k.

Captchatiān-náu kho-ha̍k 1 khoán thiau-chiàn/hoán-èng chhì-giām (challenge-response test), iōng lâi khu-hun jîn-lūi/hui-jîn-lūi ê hêng-ûi. Chit sû kin-té kui-kù sī "completely automated public Turing test to tell computers and humans apart"; lia̍h thâu-chêng jī tàu--khí-lâi pìⁿ captcha. Bí-kok Carnegie Mellon Tāi-ha̍k ê Luis von Ahn, Manuel Blum, kap Nicholas J. Hopper 3 lâng, í-ki̍p IBM ê John Langford, tī 2000 nî hoat-bêng chit sû. 1-khoán phó·-phiàn ê captcha iau-kiû iōng-chiá su-ji̍p gîn-bō· bīn-téng chhut-hiān ê 1 choā jī-bó a̍h-sī sò·-jī. Hiah-ê jī it-poaⁿ ū keng-kòe piàn-hêng he̍k-chiá sī te̍k-sû hāu-kó ê chhú-lí, ū sî-chūn jī ê pōe-kéng oân-ná ē te̍k-pia̍t chhú-lí. Captcha ū sî-chūn hông hêng-iông sī 1 khoán tò-péng ê Turing chhì-giām (reverse Turing test), in-ūi bô chhiūⁿ Turing chhì-giām sī lâng teh chú-koat--ê.

Lō·-iōng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Captcha chhiâng-chāi iōng lâi ī-hông bot lī-iōng bāng-lō· tiān-náu ho̍k-bū. Che pau-koah ī-hông bot chham-ka bāng-lō· tâu-phiò, chù-chheh bián-chîⁿ ê email kháu-chō, tah kóng-kò tiàm blog bīn-téng.

Chih-chiap chu-goân ê būn-tê[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iau-kiû kái-tha̍k bûn-jī/ang-á ê captcha tùi sī-le̍k bô chèng-siông ê lâng (khó-pí kóng chheⁿ-mê lâng) sī 1-ê thiau-chiàn, ū khó-lêng chō-chiâⁿ in bô hoat-tō· hām tiong-iàu ê chu-goân chih-chiap. Koh, in-ūi kái-tha̍k captcha ang-á ê tiān-náu nńg-thé ná lâi ná khiáu, sin siat-kè ê captcha tòe teh jú lâi jú ho̍k-cha̍p. In-ūi captcha thiau-kang siat-kè hō· ke-khì bē-tàng kái-tha̍k, hit-kóa pāng-chān bông-jîn ê ke-si kāng-khoán sit-khì in ê lō·-iōng. Tī chi̍t-kóa-á só·-chāi, chit khoán captcha ū khó-lêng ē hoān tio̍h chāi-tē kìm-chí khî-sī chân-chiòng-chiá ê hoat-lu̍t. Chió-sò· ê bāng-chām lēng-gōa ū thê-kiong chhek thiaⁿ siaⁿ-im ê captcha hō· lâng sú-iōng.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]