Chê Ai-kong

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Chê Ai-kong (齊哀公) sī Tiong-kok Chhun-chhiu sî-tāi ê Chê-kok tē 5 tāi kun-chú. Pún-miâ Kiong Put-sîn (姜不辰).