Cheng-hong-koān

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Cheng-hong-koān (貞豐縣) sī Tiong-kok Kùi-chiu-séng Khâm-sai-lâm Pò͘-i-cho̍k Biâu-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê koān.