Chhī-tiûⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Sin-ka-pho ê chhài-chhī-á.

Chhī-tiûⁿ sī chò seng-lí bé-bē ê só͘-chāi. Nā ū lâng ū sán-phín beh bē, in kiám-chhái tō ē siat-li̍p 1 ê chò bé-bē ê tē-tiûⁿ. Bé kap bē ê hoa̍t-tōng sī keng-chè ki-pún-tek ê ūn-chok. Tī chhī-tiûⁿ--ni̍h, kiong-kip chham su-kiû tit-tio̍h pêⁿ-pāng, kè-siàu tī chit tiong-kan thè bé kap bē ê lâng chí-sī chhut kiong-kip kap su-kiû ê chêng-hóng.

Khah khoah-bīn lâi kóng, chhī-tiûⁿ pēng bô tiāⁿ-tio̍h ài ū si̍t-thé ê tē-tiûⁿ, thàu-koè thong-sìn, pí-lūn tiān-oē, bāng-lō͘ kap thong-phoe, kāng-khoán ē-tàng chih-chiap bé-bē, te̍k-pia̍t sī kim-iông kau-e̍k, chhin-chhiūⁿ kó͘-phiò kap goā-huē t.t., ki-pún-tek tō bô kò͘-tēng ê tē-tiûⁿ teh ko͘-thong chih-chiap, chóng--sī che iû-goân sī keng-chè-ha̍k só͘ tēng-gī ê chhī-tiūⁿ ūn-chok.

M̄-nā chhī-tiûⁿ bô tiāⁿ-tio̍h ū si̍t-thé, kau-e̍k ê kheh-thé, mā hoān-sè sī bô-hêng ê ho̍k-bū iah khè-iok, che, lán iû-goân kóng-chò ū in ê chhī-tiûⁿ.

Kèng-cheng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Nā chún bē-mi̍h ê lâng bô-hoat-tō͘ thê-kiong siau-hùi-chiá beh ti̍h ê mi̍h, iah-chiá-sī kè-siàu siuⁿ koân, pa̍t-ê seng-lí-lâng tō thang thê-kiong hit-ê huè-mi̍h. Tng-tong pa̍t-ê bē-mi̍h ê lâng chìn-ji̍p chit hāng mi̍h ê chhī-tiûⁿ liáu-āu, in-ūi kèng-cheng, in ē khah ài ēng khah kē ê kè-siàu lâi bē, seng-lí-lâng/bē-mi̍h ê lâng bô kah-ì kèng-cheng, in ē siūⁿ pān-hoat mài ū kèng-cheng, án-ne tō ē-tàng tit-tio̍h in goân-té bô-châi-tiāu the̍h-tio̍h ê lī-sûn, iā in-ūi án-ne, hoat-lu̍t ē kui-tēng kìm-chí siau-tû kèng-cheng ê kiâⁿ-pàng.