Chhim-chùn-chhī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
Kńg-tang-séng Chhim-chùn-chhī
Kán-chheng: Phêng
Chhī chèng-hú chū-tē Lô-ô͘-khu
Kiàn chhī sî-kan 1979 nî 1 go̍eh 23 ji̍t
Bīn-chek
- chóng bīn-chek
- chhī khu bīn-chek

1952.84 k㎡
395.81 k㎡
Jîn-kháu
- chóng jîn-kháu (2000)
- siông-chū jîn-kháu (2000)
- liû-tōng jîn-kháu
- *chāi-tē hō·-kháu
tī Kńg-tang pâi tē-2
700.84 bān
432.94 bān
267.90 bān
121.48 bān
GDP
- chóng-gia̍h (2003 nî)
Kńg-tang tē-2 miâ
349.79 ek Bí-kim
Tiong-kok pah kiông siâⁿ-chhī pâi tē-3
Bîn-cho̍k chú-iàu sī Hàn-cho̍k
Tiān-ōe khu-hō 0755
Chhia-pâi tāi-hō 粤B
Chhī hoe móa-soaⁿ-âng (簕杜鹃)
Chhī chhiūⁿ nāi-chi-á chhiūⁿ
Hêng-chèng kip-siaⁿ kè-ōe tan-lia̍t chhī
Kńg-tang Chhim-chùn-chhī

Chhim-chùn-chhī (Hàn-jī: 深圳市; Hàn-gú pheng-im: Shēnzhèn Shì), kán-chheng "Phêng" (鵬), Kńg-tang-séng séng-ti̍t-ha̍t-chhī, Tiong-kok 5-ê hú-séng-kip kè-ōe tan-lia̍t chhī chit-it, Tiong-kok siāng-kài hoat-ta̍t ê keng-chè te̍k-khu tī chit-tah.

Tē-lí ūi-tì[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chhim-chùn tiàm leh Kńg-tang-séng lâm-pō͘ ê hái-piⁿ-á, tē-lí chō-piau sī tang-keng 113°46′~ 114°37′,pak-úi 22°27′~ 22°52′. Chhim-chùn-chhī hiòng lâm pêng sī Hiang-káng, khó pak hām Tang-kóan-chhī, Hūi-chiu-chhī sio-liân, tang-pō͘ sī Tāi-a-oan kah Tāi-phêng-oan.

Hêng-chèng khu-e̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ha̍t-khu lāi lóng-chóng 6 ê hêng-chèng-khu, 30 ê ke-tō pān-sū-chhù, 18 ê tìn, 372 ê ku-bîn úi-ôan-hōe. Keng-chè te̍k-khu ê hōan-ûi pau-koat:

  • Lô-ô͘-khu (羅湖)
  • Iâm-tiân-khu (鹽田)
  • Hok-tiân (福田)
  • Lâm-san-khu (南山)

Che í-gōa, iáu-koh-ū 2-ê hêng-chèng bô sǹg chāi keng-chè te̍k-khu chi-lāi, sī: Pó-an-khu kah Liông-kang-khu.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Éng-kòe, Chhim-chùn chí-put-kò sī pó-an-kōan lāi-té 1-ê kài iap-phiah ê sió hiuⁿ-tìn. I sī lâm Tiong-kok ê mn̂g-chhùi-kháu, chhut-ji̍p Hiong-káng lóng ài keng-kòe chia. 20 sè-kí 80 nî-tāi chho·-kî, Chhim-chùn iáu-koh kah Tiong-kok lāi-tē kî-thaⁿ só·-chāi sio-siâng, chiâⁿ kan-kia̍t, chiâⁿ sán-chhiah. Put-jî-kò kòe bô kúi nî, Chhim-chùn to̍h chiâⁿ-chò Tiong-kok kái-kek khai-hòng ê tē-it khu chhì-giām-chhân, Tēng Siáu-pêng tī chia kiàn-li̍p keng-chè te̍k-khu, si̍t-hêng te̍k-sû ê keng-chè chèng-chhek, gôan-té ê sió hiuⁿ-tìn chi̍t-ba̍k-nih pìⁿ-chiâⁿ tē-kip-chhī. chhú-khì, Chhim-chùn ê keng-chè kah bûn-hòa kiàn-siat ti̍t-tio̍h hui-sok ê hoat-tián, siâⁿ-chhī ê kui-bô· mā pí khah-chá khok-tōa kúi-lo̍h pōe, kàu-kah 1990 nî ê sî-chūn, to̍h í-keng chiâⁿ-chòe chôan-kok siāng-kài hoat-ta̍t, siāng-kài hiān-tāi-hòa ê siâⁿ-chhī.

Lú-iû[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chhim-chùn ê siâⁿ-chhī kiàn-siat tī Tiong-kok lâi kóng, ôan-á sǹg kóng pâi ē-tio̍h khau. In-ūi tē-lí óa-kīn Hiong-káng kah Ò-mn̂g, Chhim-chùn mā chiâⁿ-chò chē chē kok-lāi-gōa ê iû-kheh chia̍p-chia̍p kiâⁿ-ta̍h ê só·-chāi, koh-chāi ka-siōng chit-tah siau-hùi ài pí Hiong-káng khah sio̍k chin chē, to̍h kēng-ka ē-tàng tài-tōng chāi-tē tē-saⁿ sán-gia̍p ê hoat-tián, tōa tōa thê-seng tio̍h siâⁿ-chhī kok-chè-hòa ê thêng-tō·.

Bo̍k-chiân, Chhim-chùn-chhī í-keng khai-hoat ê lú-iû tiám, tòng-chhú khah kôan--ê ū:

  • Hái-siōng Chhân-hn̂g (海上田園)
  • Hoan-lo̍k-kok (歡樂谷)
  • Sè-kài Chi-thang(世界之窗)
  • Bîn-cho̍k Bûn-hòa-chhun (民族文化村)
  • Kím-siù Tiong-hôa (錦繡中華)
  • Chheng-chheng Sè-kài (青青世界)

Kau-thong[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chhim-chùn-chhī tē-hā thih-lō· (chia̍t-ūn) it-kî kang-thêng, 2004 nî 12 ge̍h 28 ôan-sêng, sūn-lī thong-chhia.

Chhim-chùn Pó-an Kok-chè Ki-tiûⁿ ( ki-tiûⁿ tāi-má: SZX ), tiàm tī Pó-an-khu.

Kok-chè kau-óng[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Kàu-kah chit-mái, Chhim-chùn í-keng hām 8 ê kok-chè siâⁿ-chhī kiat-chò iú-hó siâⁿ-chhī:

Kàu-io̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Gōa-pō͘ liân-chiap[siu-kái | kái goân-sú-bé]