Chhiong-chek pêng-goân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


Chhiong-chek pêⁿ-po͘ (Hàn-jī: 沖積平埔; Eng-gí: alluvial plain), ia̍h chhiong-chek pêng-goân (Hàn-jī: 沖積平原), sī siū-tio̍h hô-chhoan tîm-chek chok-iōng ê pêng-goân tē-hêng, it-poaⁿ chhut-hiān tī hô-chhoan tiong-iû, chúi-bóe, it-ti̍t kàu khe-kháu.

Lūi-hêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sìⁿ-chōng-tē[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: sìⁿ-chōng-tē

Sìⁿ-chōng-tē sī khe-chúi tùi soaⁿ-kok lâu ·ji̍p-khì pêng-goân ê sî, in-ūi tē-hêng pìⁿ khah pêⁿ, lâu-sok pìⁿ khah bān, tì-sú tîm-chek chok-iōng cheng-kiông, só͘ sán-seng ê tē-hêng, hó-chhin-chhiūⁿ chi̍t ki khe-sìⁿ.

Saⁿ-kak-chiu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: saⁿ-kak-chiu

Sak-kak-chiu sī khe-chúi lâi-kàu khe-kháu ê sî sán-seng ê chhiong-chek tē-hêng. Hô-tō khó-lêng tī chia koh pun-lâu, chhin-chhiūⁿ saⁿ-kak-hêng ê tōa-siá Hi-lia̍p jī-bó Δ só͘-í Eng-gí kā hō-chò "delta".

Hoàn-lām pêⁿ-pò[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: hoàn-lām pêⁿ-po͘

Hoàn-lām pêng-goân sī tī hô-chhoan tī chúi-bóe ē hêng-sêng ê tē-hêng. Khe-chúi tī chia bān-bān-á lâu, hô-tō pìⁿ kah chin khoah, ū-sî koh ē khiau-lâi khiau-khì, chhiùⁿ chôa leh sô, kiò-chò chúi-chôa-siû; hô-tō khó-lêng tiāⁿ-tiāⁿ ē kài-tō, ia̍h-sī hun chò chiok chē tiâu, chiâⁿ-chò pīⁿ-chōng-khe. Chò-tōa-chúi ê sî, hoán-lâm pêⁿ-po͘ chúi ē tiòng kòe khoe-á-kîⁿ, kā khah kē ê só͘-chāi bi̍t lo̍h-khì chúi-té.

Siòng-phō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]