Chiok-gán ê Syana

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chiok-gán ê Syana (Ji̍t-gú: 灼眼のシャナ) sī Ji̍t-pún chok-ka Ko-kiô Bî-chhit-lông (高橋弥七郎 , Takahashi Yashichirô) ê khin-sió-soat, iû Itônoizi (いとうのいぢ) oē-tô͘.

Ji̍t-bûn siá-hoat
Ji̍t-bûn 灼眼のシャナ
Kana しゃくがんのシャナ
Hepburn-sek Lô-má-jī Shakugan no Shana

Kio̍k-chêng[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ùi chin-kú í-chiân, tùi ì-sè-kài "Âng-sè (紅世 Guze)" lâi ê "Âng-sè-sài-tô͘ (紅世の徒 Guze no Tomogara)" ùi chit-ê sè-kài chhiúⁿ-khì "chûn-chāi chi la̍t (存在の力 Sonzai no Chikara)". Ùi--tioh chó͘-chí in, ū chit-koa thi̍t-piat kiông ê "Âng-sè-mô͘-ông (紅世の王 Guze no Ō)" kap jîn-lūi chhiam khè-iok, hō in siâ-chò "Hoé-bū-chiàn-sū (フレイムヘイズ Fureimu Heizu)" kap Sài-thô͘ sio-chiàn.

Jîn-but Kài-siāu[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Syana[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chò-phín ê Lú-chú-kak. Hoé-bū-chiàn-sū, tē-jī-tāi "Iâm-hoat-chiok-gán ê sat-chiú

"Syana" chit-ê miâ sī Iu-jī uì i ê bú-kì "Chì-tiān-jia-na" hō ê.

Chin kah-ì chia̍h tiⁿ--ê. Siōng ài chia̍h me-lóng-pháng.

Sèng-keh chin kut-kiông, sī ngō͘-kiau ê tāi-piáu. Oē-bó sī "U-lú-sái!U-lú-sái!U-lú-sái!(うるさい!うるさい!うるさい!)"

Pán-chéⁿ Iu-jī[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Lâm-chú-kak. I sī chi̍t-ê chin phó͘-thong ê ko-tiong-siⁿ.

Tī kò͘-sū khí tú-tio̍h hong-choat, hoat-kak ka-kī sī lāi-té ū pó-kū ê Mystes.

Kiat-tiân It-bí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Iu-jī kap Syana ê tông-chhong.Pì-sù ê cha-bó͘-gin-á.

Siat-tēng[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Iōng-gí[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Âng-sè
"Bô-hoat-tō kàu-ūi" ê ī-sè-kài.
Âng-sè-sài-tô͘
toà tī "âng-sè" ê lâng.
Âng-sè-mô͘-ông
Ū chin toà la̍t-liōng ê âng-sè-sài-tô͘.
Lîn-chú
Âng-sè-sài-tô͘ iōng "chûn-chāi chi la̍t" chè-chok ê sú-iōng-lâng.
Hoé-bū-chiàn-sū
Kap kiáu-loān sè-kài ê pêⁿ-hêng ê âng-sè-sài-tô͘ sio-chiàn ê ī-lêng-chiá.

Mûi-thé[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Kin-sió-soat kap Chheh[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tī Ji̍t-pún sī Tiān-kek Bûn-khò͘ chhut-pán, ùi 2002 nî 11 goe̍h kàu 2012 nî 11 goe̍h. Tī Hân-kok sî Daewon C.I., Tâi-oân kap Hiang-káng sī Tai-oân Kak-chhoan. Lēng-goā iā-ū oē-chheh "Âng-liân", "Hoâ-iām", "Chhong-iâm" kap "Jia-ná".

Bàng-gah[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chiok-gán ê Syana
Tī goe̍h-khan Comic-Tiān-kek-Tāi-ông 2005 nî 4-ge̍h hō khai-sí liân-chài,

2011 nî 10-ge̍h hō soah, chò-oē-ka sī sè-chhoan lîn-jîn, jîn-bu̍t siat-kè sī i-tong cha̍p-im(Itô Noizi). Kio̍k-chêng chhú-chū oân-choh I kàu IV-koàn.

Chiok-gán ê Syana-Eternal-song-─ Éng-hêng chi koa─
Tī Tiān-kek Mô͘-ông ê cheng-khan (增刊) Tiān-kek-o͘-mô͘-ông ê 2009 nî 12-ge̍h hō khai-sí liân-chài,

2012 nî 9-ge̍h hō soah, chò-oē-ka si Bo̍k-io̍k Thûi, jîn-bu̍t siat-kè si I-tong Cha̍p-im(Itô Noizi). Kio̍k-chêng chhú-chū oân-choh X-koàn.