Chiok-gán ê Syana

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chiok-gán ê Syana (Ji̍t-gú: 灼眼のシャナ) sī Ji̍t-pún chok-ka Ko-kiô Bî-chhit-lông (高橋弥七郎, Takahashi Yashichirô) ê khin-sió-soat, iû Itô Noizi (いとうのいぢ) oē-tô͘.

Ji̍t-bûn siá-hoat
Ji̍t-bûn 灼眼のシャナ
Kana しゃくがんのシャナ
Hepburn-sek Lô-má-jī Shakugan no Shana

Kio̍k-chêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ùi chin-kú í-chêng, tùi ī-sè-kài "Âng-sè (紅世 Guze)" lâi ê "Âng-sè-sù-tô͘ (紅世の徒 Guze no Tomogara)" ùi chit-ê sè-kài chhiúⁿ-khì "chûn-chāi chi le̍k (存在の力 Sonzai no Chikara)". Ùi--tio̍h chó͘-chí in, ū chit-koa te̍k-pia̍t kiông ê "Âng-sè-mô͘-ông (紅世の王 Guze no Ō)" kap jîn-lūi chhiam khè-iok, hō͘ in siâ-chò "Hoé-bū chiàn-sū (フレイムヘイズ Fureimu Heizu)" kap Sù-thô͘ sio chiàn.

Jîn-but Kài-siāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Syana[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chò-phín ê Lú-chú-kak. Hoé-bū chiàn-sū, tē-jī-tāi "Iâm-hoat-chiok-gán ê sat-chiú

"Syana" chit-ê miâ sī Iu-jī uì i ê bú-kì "Chì-tiān-chia-ná" (贄殿遮那 hō ê.

Chin kah-ì chia̍h tiⁿ--ê. Siōng ài chia̍h me-lóng-pháng.

Sèng-keh chin khut-kiông, sī ngō͘-kiau ê tāi-piáu. Oē-bó sī "U-lú-sái!U-lú-sái!U-lú-sái!(うるさい!うるさい!うるさい!Ì-sù: Chhá--sí--ah!)"

Pán-chéng Iu-jī (Sakai Yûji)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lâm-chú-kak. I sī chi̍t-ê chin phó͘-thong ê ko-tiong-seng.

Tī kò͘-sū khai-sí tú-tio̍h hong-choa̍t (封絕), hoat-kak ka-kī sī lāi-té ū pó-kū (寶具) ê Mystes.

Kiat-tiân It-bí (Yosida Kazumi)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iu-jī kap Syana ê tông-chhong. Pì-sù ê cha-bó͘-gin-á.

Siat-tēng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iōng-gí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Âng-sè
"Bô-hoat-tō͘ kàu-ūi" ê ī-sè-kài.
Âng-sè-sài-tô͘
toà tī "âng-sè" ê lâng.
Âng-sè-mô͘-ông
Ū chin toà le̍k-liōng ê âng-sè-sài-tô͘.
Lîn-chú (燐子)
Âng-sè-sù-tô͘ iōng "chûn-chāi chi le̍k" chè-chok ê sú-iōng-lâng.
Hoé-bū-chiàn-sū (火霧戰士)
Kap kiáu-loān sè-kài ê pêng-hêng ê âng-sè-sù-tô͘ sio-chiàn ê ī-lêng-chiá.

Mûi-thé[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kin-sió-soat kap Chheh[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tī Ji̍t-pún sī Tiān-kek Bûn-khò͘ chhut-pán, ùi 2002 nî 11 goe̍h kàu 2012 nî 11 goe̍h. Tī Hân-kok sî Daewon C.I., Tâi-oân kap Hiang-káng sī Tai-oân Kak-chhoan. Lēng-goā iā-ū oē-chheh "Âng-liân", "Hoâ-iām", "Chhong-iâm" kap "Chia-ná".

Bàng-gah[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chiok-gán ê Syana
Tī goe̍h-khan Comic Tiān-kek Tāi-ông 2005 nî 4-ge̍h hō khai-sí liân-chài, 2011 nî 10-ge̍h hō͘ soah, chò-oē-ka sī Sè-chhong Lêng-jîn (笹倉綾人), jîn-bu̍t siat-kè sī Itô Noizi. Kio̍k-chêng sī tùi goân-chok I kàu IV-koàn lâi ê.
Chiok-gán ê Syana-Eternal-song-─ Éng-hêng chi koa─
Tī Tiān-kek Mô͘-ông ê cheng-khan (增刊) Tiān-kek O͘-mô͘-ông ê 2009 nî 12-ge̍h hō khai-sí liân-chài, 2012 nî 9-ge̍h hō soah, chò-oē-ka si [[|Kiya Sî|Bo̍k-kok Thûi]] (木谷椎), jîn-bu̍t siat-kè si Itô Noizi. Kio̍k-chên sī tùi goân-chok X-koàn lâi--ê.