Chu̍t-bí-tn̂g

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Tâi-ôan chu̍t-bí-tn̂g

Chu̍t-bí-tn̂g iah-sī bí-tn̂g, sī chi̍t-chióng iōng chu̍t-bí khì-chò ê chia̍h-mi̍h, tī Tâi-ôan chin phó·-phiàn. Chu̍t-bí-tn̂g sī kā tiâu-bī liáu ê chu̍t-bí chiⁿ-ji̍p-khì sé chheng-khì ê Ti ê tōa-tn̂g.

Chò-hoat[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chu̍t-bí-tn̂g kap ian-chhiâng chin sio-siâng, bô-kâng ê só·-chāi sī iōng chu̍t-bí chò-ê āⁿ. Chò āⁿ ê sî seng kā tn̂g-chu̍t-bí chìm-chúi, liáu-āu kap ká-bah, hê-bí, âng-chhang-thâu lām chò-hé chhá-chhá--leh, iōng tāu-iû, bí-chiú, kap iâm tiâu-bī. Āⁿ chò hó kòan ji̍p-khì tōa-tn̂g. Chheⁿ ê chu̍t-bí-tn̂g chhe-se̍k liáu tiō ē-sái chia̍h--a. It-poaⁿ ê chu̍t-bí-tn̂g tn̂g-tō· chha-put-to 10 chì 15 kong-hun, ti̍t-kèng iok 3 chì 4 kong-hun.

Chia̍h-hoat[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chu̍t-bí-tn̂g ê chia̍h-hoat chin-chē-chióng. Chá-kî iōng chhoe-ê khah-chē, chhoe liáu-āu chhiat sè-phìⁿ, ùn bí-chiùⁿ, thō·-má-toh khe-chia-pu, iah-sī tāu-iû-ko. Āu--lâi iâm-so·-ke chiām-chiām liû-hêng, chu̍t-bí-tn̂g mā khai-sí iōng chìⁿ-ê, chìⁿ liáu chiah chhiat-phìⁿ. 1990 nî-tāi tōa-tn̂g pau sió-tn̂g khai-sí liû-hêng, chu̍t-bí-tn̂g koh ū sin ê chia̍h-hoat. Tio̍h ná chhin-chhiūⁿ hotdot ê chia̍h-hoat, sing kā chu̍t-bí-tn̂g iōng hé-thòaⁿ hang, hang-liáu chhiat-pòaⁿ, chiah-koh giap chi̍t-ki iân-chhiâng.