Chu-pún

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chu-púnkeng-chè-ha̍k, châi-bū kap koè-kè ū kúi-ā-ê sio-liâm-tì-toà ê ì-sù.

Tī châi-bū, kim-iông kap koè-kè lâi kóng, chu-pún phó͘-thong-tek sī chí chu-kim, te̍k-pia̍t sī ēng lâi khí-chō kap î-chhî khì-gia̍p ê chu-kim.

kó͘-tián keng-chè-ha̍k--ni̍h, chu-pún sī 3 ê seng-sán iàu-sò͘ lāi-té ê 1 ê, lēng-goā 2 ê tō sī thó͘-tē kap lô͘-tōng-le̍k. Hoān-nā ū ē-kha chit 3 ê te̍k-teng--ê tō sī chu-pún:

  • Ē-thang ēng tī seng-sán pa̍t-ê ê hoè-mi̍h. (Chit tiám sī i chiâⁿ-chò seng-sán iàu-sò͘ chi-it ê in-toaⁿ).
  • Sī jîn-chō--ê, siong-tùi "thó͘-tē" lâi kóng, sī chí seⁿ-sêng ū ê chu-goân, chhin-chhiūⁿ tē-lí ê ūi-tì kap khòng-bu̍t.
  • Tī seng-sán ê koè-têng-tiong bē sûi tō ēng liáu-chīn--ê, iā-tō-sī kóng kap goân-liāu chham tiong-kan huè-mi̍h bô-kâng.

Téng-koân ê tē-saⁿ ê tēng-gī tī kó͘-tián keng-chè-ha̍k--ni̍h bô hō͘ lâng lóng-chóng chhái-iōng, pí-lūn, keng-chè-ha̍k-ka David Ricardo sī kā hû-ha̍p tsiah-ê tēng-gī ê hō-chò kò͘-tēng chu-pún, nā koh ka-siōng goân-liāu kap tiong-kan sán-phín, tō kò͘-sêng Ricardo kóng ê liû-thong chu-pún. Tùi i lâi kóng, chit 2 ê hāng-mi̍h kan-taⁿ sī chu-pún ê 2 ê sè-lūi.