Góan Lú-iú kah Tiok-má-chi-iú ê Hiong-hām Siu-lô-tiûⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Góan Lú-iú kah Tiok-má-chi-iú ê Hiong-hām Siu-lô-tiûⁿ
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる
Lô-má-jī Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru
Lūi-hêng Harem, Romantic comedy, Slice of life
Light novel
Chok-chiá Jū-sî Iu-sī
Chap-tô͘ LLO
Chhut-pán SoftBank Creative
Tùi-siōng Male
Bûn-khò͘ GA Bunko
Liân-chāi February 15, 2011 – chit-má
Chip-sò͘ 11
Bàng-gah
Chok-chiá Yūji Yūji
Illustrated by Nanasuke
Chhut-pán Square Enix
Demographic Seinen
Cha̍p-chì Gangan Joker
Original run July 2011April 2014
Volumes 7
Bàng-gah
Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru 4-koma
Chok-chiá Yūji Yūji
Illustrated by Marimo
Chhut-pán Square Enix
Demographic Seinen
Cha̍p-chì Young Gangan
Original run October 21, 2011April 5, 2013
Volumes 2
Bàng-gah
Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru+H
Chok-chiá Yūji Yūji
Illustrated by Shinya Inase
Chhut-pán Square Enix
Demographic Seinen
Cha̍p-chì Big Gangan
Original run October 25, 2011October 25, 2012
Volumes 2
Bàng-gah
Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru Ai
Chok-chiá Yūji Yūji
Illustrated by Mutsutake
Chhut-pán Square Enix
Demographic Seinen
Cha̍p-chì Big Gangan
Original run December 25, 2012August 24, 2013
Volumes 1
Tiān-sī tōng-ōe
Gôan-tio̍h 裕時悠示
Kàm-tok 龜井幹太
Kio̍k-pún Thóng-tiû 浦畑達彦
Jîn-bu̍t Siat-tēng 大塚舞
Im-ga̍k 太田雅友
Tōng-oē Chè-chok A-1 Pictures
Chè-chok 「我修羅」製作委員会
Tāi-lí Hoat-hêng Ji̍t-pún ê kî-á Aniplex
Hòng-sàng Tiān-sī-tâi 參照播放電視台
Hòng-sàng Sî-kan 2013年1月5日-3月30日
Báng-lō͘ Bí-kok ê kî-áLiân-ha̍p Ông-kok ê kî-á Crunchyroll
Flag of the People's Republic of China 乐视网
Chi̍p-sò͘ 全13話
Pán-khoân ©Yuji Yuji, SoftBank Creative Corp./OreShura Project
Pang-bô͘ soat-bêng

Góan Lú-iú kah Tiok-má-chi-iú ê Hiong-hām Siu-lô-tiûⁿ (俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる) sī Jū-sî Iu-sī só͘ siá ê khin-sió-soat, chhap-tô͘ sī LLO. I ū hông kái-chò bàng-gah kap tōng-oē.

Kò͘-sū[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chú-kak Kùi-tông Jōe-thài sī ê sêng-chek iu-siù ê ko-tiong-seng, ūi-tio̍h pang Tiok-má-chi-iú Chun-siàu Chhian-hô tī-pēⁿ bōng-sióng kó-tiâu i-hak-īⁿ. M̄-kuh bó͘ chit-kang tông-pan tông-ha̍k Hā-chhoan Chin-liông in-ūi tòng-bē-tiâu ka-kī siuⁿ siū hoan-gêng ê koan-hē iah hiòng i kò-pe̍k, ài Jōe-thài chò i ê ké lâm-iú, pēng-chhiáⁿ tī ha̍k-hāu ké-chò ài-jîn-á. Āu-lâi koh saⁿ-liân-sòa chhut-hiān chū-chheng sī Jōe-thài chêng-sì-lâng chêng-jîn ê tiong-jī-pēⁿ hoān-chiá Chhiu-siáu Ki-hiong, ka̍p chap nî chêng ham Jōe-thài tan-hong-bīn tèng-hā hun-iok ê tiok-má-chi-iú Tong-hái Ài-i.

Jîn-bu̍t[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Kùi-tông Joē-thài (季堂 鋭太 Kidō Eita?)
Chú-kak. Chiū-tho̍k koān-li̍p Ú-kin-san Ko-tiong 1 nî 1 pan, 15 hòe. Ēng hù-kīn ê kok-li̍p tāi-ha̍k i-ha̍k-hē chióng-ha̍k-kim ūi bo̍k-phiau, ūi-tio̍h chhú-tit pó-sàng miâ-gia̍h, tùi tú ji̍p-o̍h to chīn-la̍t tī ha̍k-si̍p, sêng-chek iû tiong-ha̍k sî ê tiong-hā, chìn-pō͘ kàu choân-hāu tē-it peh-chap-peh-miâ. Kok-saⁿ joa̍h-thiⁿ sî chhù-piⁿ Chhian-hô in chhia-hō tāng-siong iah pī-pek hòng-khì kiàm-tō, kāng-chi̍t-ê sî-kî siang-chhin soah lóng bô hū-chek-jīm tàn-lo̍h i chit ê hāu-seⁿ iah lī-hun ham kok-chū ê ài-jîn kiàn-li̍p sin-liû-kám ka-têng, chit nng-miâ kiāⁿ sū hō͘ i ê kè-ta̍t-koan tāi-hok kái-piàn, chū-àn-ne tùi loân-ài phō-tî tioh kiông-lia̍t ê put-sìn-jīm, pēng li̍p-chì kut-la̍t tha̍k-chheh chiâⁿ-chò i-seng ēng tī-hó Chhian-hô ê io-siong.