Gettysburg Ián-káng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Abraham Lincoln tī Gettysburg

Gettysburg Ián-káng (Gettysburg Address) sī tē-16 jīm Bí-kok Chóng-thóng Abraham Lincoln siōng chhut-miâ ê ián-káng, iā sī tī Bí-kok le̍k-sú siōng, hō͘ lâng ín-iōng siōng-chē pái ê chèng-tī-sèng ián-káng.

1863 nî 11 goe̍h 19 hō, sī Lâm-pak Chiàn-cheng tiong Gettysburg Chiàn-tò͘ kiat-sok liáu-āu 4 kò-goe̍h, Lincoln tī Pennsylvania Gettysburg ê Gettysburg Kok-ka Kong-bōng ê kiat-bō͘ gî-sek tiong hoat-piáu chit pái ián-káng, ai-tō tī 5 kò-goā-goe̍h ê Gettysburg Chiàn-tò͘ lāi tīn-bông ê kun-jîn. Lincoln ê ián-káng tī hit-kang tē-2 sūn-ūi hoat-piáu, lo̍h-bóe chiâⁿ-chò Bí-kok le̍k-sú siōng siōng úi-tāi ê ián-káng chi-it. Ēng bô-kàu 300 jī ê jī-sò͘, 2 kàu 3 hun-cheng ê sî-kan, Lincoln ēng To̍k-li̍p Soan-giân só͘ chi-chhî ê "lâng-lâng seⁿ-lâi pêng-téng" ê goân-chek, tiông-sin tēng-gī chit tiûⁿ lōe-chiàn; m̄-nā sī ūi-tio̍h liân-pang ê chûn-sio̍k hùn-tàu, mā sī "chū-iû ê sin-seng", kā chin-chiàⁿ ê pêng-téng chhoā hō͘ choân-thé kong-bîn.