Goân-chú Sió-kim-kong

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Goân-chú Sió-kim-kong (hàn-jī: 原子小金剛, Eng-gí: Astro Boy) sī 1 chhut Ji̍t-pún kho-hoān báng-gah (khà-thong). 1963 nî kàu 1966 nî tī Ji̍t-pún ê Huzi Tiān-sī-tâi hòng-sàng, tōa-tōa siū lâng hoan-gêng. I ê Ji̍t-gí goân-miâ sī Tetuwan Atomu (鉄腕アトム), ì-sù sī "Thih-oán Goân-chú".

It-poaⁿ jīn-ûi Goân-chú Sió-kim-kong sī tē-1-chhut báng-gah iáⁿ-chi̍p. I ê goân-thâu sī Tezuka Osamu (手塚治虫) chit-ūi "báng-gah tāi-su" tī 1952 nî khan tī Siàu-liân cha̍p-chì ê báng-gah hē-lia̍t. Gōa-siau ê iáⁿ-chi̍p tī Ji̍t-pún kok-gōa tit lâng hoan-gêng. Tī 1980 nî kap 2003 nî liân-sòa 2 pái koh-chài chè-chō sin pán.

Goân-chú Sió-kim-kong biô-siá 1 ê ū ke-khì-lâng ê bī-lâi sè-kài. Chú-kak Goân-chú (Atomu) sī 1 ê cha-po· gín-á khoán ê ke-khì-lâng. I ê chè-chō-jîn pún-té ǹg-bāng i lâi chhú-tāi i kòe-sin ê hāu-seⁿ. M̄-koh in-ūi i bē-tōa, i ê "a-pa" kā i pàng-sak. Kò·-sū thàm-thó chéng-cho̍k-chú-gī, phian-kiàn, sit-lo̍h téng-téng ê chú-tê.

Goân-chú tī kò·-sū sè-kài ê 2003 nî 4-goe̍h 7 "chhut-sì"--ê. Ji̍t-pún ê Niiza-chhī kéng chit ji̍t sù hō· chit-ê kak-sek te̍k-sû ê "kong-bîn sin-hūn". Tī kò·-sū lāi, Goân-chú piàⁿ-sì cheng-chhú beh chiâⁿ-chò jîn-lūi siā-hōe ê 1 hūn-chú, pau-koat the̍h-tio̍h kong-bîn-koân, put-jî-kò siū tio̍h chin chē chó·-gāi.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]