Hán-pá-kuh

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Hán-pá-kuh
Hán-pá-kuh ka chhì-suh

Hán-pá-kuhEng-gí: hamburg steak),iah-sī chheng-chò Hán-pó,sī chi̍t-chióng iōng gû ê ká-bah iah-sī kî-thaⁿ ū gû-ká-bah chò ê bah-piáⁿ.[1]

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tatars gû-bah ùi Lō-se-a thoân-ji̍p Tek-kok liáu-āu,Tek-kok-lâng kā Tatars gû-bah chian hō͘ se̍k chò--ê,sī liû-hêng tī kang-lâng tiong-kan ê chia̍h-mi̍h,chóng-sī Hán-pó sī Tek-kok kang-gia̍p tiōng-tìn,kò͘ iōng tē-hō-miâ chò i ê miâ-chheng.

Lēng-gōa 1 ê kóng-hoat sī,Hoat-kiàn Sî-tāi ê sî,in-ūi khǹg-tī chûn-chhng lāi ê bah ta koh tēng, chin pháiⁿ-chia̍h,ūi-tio̍h ē-tàng chia̍h-tio̍h nńg koh iù ê bah soah ián-piàn chhut-lâi ê liāu-lí hong-sek,in-ūi Hán-pó-káng sī chûn-chiah siōng-chōe teh khò-hōaⁿ ê só͘-chāi,kò͘ iōng tē-hō-miâ lâi chheng-hō.

Salisbury gû-pâi sī Hán-pá-kuh ê 1 chióng piàn-hêng-thé.

Siong-thoân Bí-kok tī Sè-kài Tāi-chiàn ê sî,in-ūi gû-bah chè-phín gû-pâi sī chhia-chhí-phín,só͘-í ū kau-ōaⁿ hán-pá-kuh ê ūn-tōng sán-seng. Sòa--lo̍h-lâi kā hán-pá-kuh iōng pháng gia̍p-teh,chin hó siau-lō͘,tō chhiok-chìn sán-seng āu-lâi thong-lâng-chai ê McDonald's téng-téng sok-si̍t khì-gia̍p.

1960 nî-tāi í-āu Ji̍t-pún tng-leh ko-tō͘ keng-chè sêng-tióng,êng-ióng hong-hù ê si̍t-châi kè-siàu chin koân,kò͘ ián-seng chhut sú-iōng khah sio̍k ê ká-bah(ke-bah、tu-bah)liāu-lí phâng-kàu toh-á-téng,chiâⁿ-chòe ke-ke-hō͘-hō͘ tiāⁿ-tiāⁿ khòaⁿ-ē-tio̍h ê bí-si̍t,chiông-chhú í-āu ka-têng chú-hū tō kā hán-pá-kuh lia̍t-ji̍p boán-chhan ê chhài-toaⁿ. In-ūi liāu-lí ê chhiú-sio̍k kan-tan,chi̍t-ba̍k-nih chi-kan liû-hêng choân Ji̍t-pún. In-ūi 1980 nî-tāi í-āu hoat-bêng chhut kín koh to-iuⁿ-hòa ê si̍t-phín,pí-jū chhoe-chú-tē-á(liāu-lí-pau)si̍t-phín(chin-khong hán-pá-kuh),piàn-chó chiok chiap khòaⁿ ē-tio̍h ê liāu-lí kap si̍t-châi. Chhoe-chú-tē-á hán-pá-kuh liāu-lí kan-tan,chò-chi̍t-pái oân-sêng(chiùⁿ-liāu pau-hâm tī lāi-té),kan-ta iōng kún-chúi thǹg-kòe 1 pái tō ē-tàng chiūⁿ-chhài.

Chham-kiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Chhiau-kip Hán-pá-kuh,Thâu-tiâu Ji̍t-pò