跳至內容

Hó-lâng lūn-su̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hó-lâng lūn-su̍t1990 nî-tāi í-āu tiàm Tâi-oân bāng-lō· kho·-á sî-kiâⁿ--khí-lâi ê 1-ê hun-sek lâm-lú koan-hē ê lūn-su̍t.

Hó-lâng lūn-su̍t só· kóng ê "hó-lâng" sī chí 1-ê cha-po·-lâng sui-bóng hō· ì-ài ê cha-bó·-lâng kū-choa̍t, khiok-sī iû-goân chhi-chêng mā goān-ì bô-tiâu-kiāⁿ hù-chhut. Lūn-su̍t hêng-sêng liáu-āu, tī Tâi-oân ê BBS chhut-hiān "Hó-lâng Thó-lūn-pán", "Hó-lâng Club" téng-téng ê chú-tê khong-kan. Thâu-khí-seng oá--khì ê lâng lóng sī bat hō· cha-bó·-lâng kū-choa̍t ê cha-po·-lâng. In keng-kòe bāng-lō· saⁿ-kap hun-hióng ka-kī ê kò·-sū kap keng-giām, hō·-siong bián-lē, koh chìn-chi̍t-pō· lūn-su̍t "hó-lâng" ê ì-gī (khó-pí kóng, "jû-hô mài hō· ka-kī tùi lú-sèng siuⁿ hó soah pìⁿ hó-lâng"). Āu--lâi hó-lâng ê tēng-gī tō bô hān cha-pō·--ê, pìⁿ-chò só·-ū tùi ài-chêng ū tâu-chu m̄-koh bô tit-tio̍h hôe-èng ê lâng.

Siong-koan ê iōng-gí

[siu-kái | kái goân-sí-bé]
"Hó-lâng-khá"
Mā hō-chò "hó-lâng-pâi". Pun tio̍h hó-lâng-khá piáu-sī hō· lâng kū-choa̍t, pìⁿ-chiâⁿ hó-lâng.
"Hoat khá"
Iōng úi-oán ê hong-sek kū-choa̍t tui-kiû-chiá.
"Pháiⁿ-lâng"
Tùi tui-kiû ê lâng bô te̍k-pia̍t khoán-thāi, khiok-sī chhiâng-chāi siū in hoan-gêng.

Gōa-pō· liân-kiat

[siu-kái | kái goân-sí-bé]