Harry Potter

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Harry Potter (liām-chò Ha-lī Phó͘-thò) sī chok-ka J. K. Rowling ê hoàn-sióng sió-soat hē-lia̍t ê chú-kak, ia̍h sī chheh kap āu--lâi ê tiān-iáⁿ ê thong-sio̍k miâ-chheng. Hē-lia̍t tē-1-pún, Harry Potter kap Mô·-chio̍h (Harry Potter and the Sorcerer's Stone), tī 1997-nî chhut-pán. Siōng sin ê tē-6-pún, Harry Potter kap Poàⁿ-soaⁿ Ông-chú (Harry Potter and the Half-Blood Prince), tī 2005-nî chhut-pán, àn-sǹg lóng-chóng ē chhut 7 pún. Goân-bûn sī Eng-kok-sek ê Eng-bûn. Chêng-kàu-taⁿ í-keng hoan-e̍k chò chì-chió 55 chióng ê gí-giân, pau-koat La-teng-bûn kap Kó·-tián Hi-lia̍p-bûn. Choân sè-kài ê siau-lō· ko·-kè chhiau-kòe 2-ek 5-chheng-bān pún. Sui-bóng chu-iàu ê tho̍k-chiá-kûn sī khah tōa-hàn ê gín-á, Harry Potter ê tho̍k-chiá bô hān nî-hòe.

Tù-chok ê te̍k-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hē-lia̍t múi-1-chi̍p kì-chài Harry Potter tī Ti-chè-á Hoat-su̍t Ha̍k-hāu o̍h hoat-su̍t ê 1-tang sî-kan. Kò·-sū ê khì-hun 1 chi̍p pí 1 chi̍p khah o·-àm. Che hoán-èng chú-kak sêng-tióng kòe-têng ê chêng-sū piàn-hòa, siâng-sî mā tut-hián i ê sí-khiat Lord Voldemort kín lâi kín ū-la̍t.

Harry Potter bó·-hong-bīn chhin-chhiūⁿ 1-khoán tián-hêng ê Eng-kok bûn-ha̍k -- í su-li̍p ha̍k-hāu ê seng-oa̍h chò kò·-sū ê tiōng-sim. Mā ū lâng jīm-ûi biô-siá Há-lih ê chhin-chiâⁿ hit-kóa toāⁿ-lo̍h lio̍h-á ū Roald Dahl ê khì-bī. Nā kap J. R. R. Tolkien ê Chhiú-chí ê Ông phēng, in kiōng-tông ū hoàn-sióng ê sêng-hūn, chok-chiá lóng lâi chū Liân-ha̍p Ông-kok, jī-chhiáⁿ 2 ê tù-chok lóng ū sí-tiong ê gín-á kap tōa-lâng tho̍k-chiá, koh lóng ū phah chò tiān-iáⁿ.

Hóng--ê tù-chok[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iōng Harry Potter sè-kài oân-sêng ê tē-2-chía chok-phín ū kúi-nā-pún. In-ūi bô tit-tio̍h goân-chok-chiá tông-ì, J. K. Rowling kap i ê chhut-pán-siong chek-ke̍k chó·-tòng hiah-ê chheh lâu chiūⁿ chhī-bīn. Tī 2002-nî 1-pún hō-chò Harry Potter kap Pà-cháu-liông ê chheh iōng Rowling ê miâ-gī chhiúⁿ-tāi-seng tī Tiong-kok chhut-pán. Chit pún chheh chiâⁿ kín tō hō lâng jīm chhut sī ké--ê, chóng--sī chok-chiá kap chhut-pán-siong lóng bô siū hoat-lu̍t chè-chhâi.

Sió-soat kap tiān-iáⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bô Harry Potter ê hoan-e̍k-pún, só·-í í-hā ê chheh-miâ m̄-sī chèng-sek ê.

Chām-gōa liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]