Helen Keller

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Helen Keller (tò-chhiú-pêng) kap i ê sian-sé

Helen Adams Keller (1880 nî 6 goe̍h 271968 nî 6 goe̍h 1), chhut-miâ ê Bí-kok chok-ka, ián-káng-ka kiam ūn-tōng-chiá. I chū sè-hàn tō chheⁿ-mê koh chhàu-hīⁿ.

Keller chhut-seⁿ tī Alabama-chiu, Tuscumbia. I 19 goe̍h tōa ê sî-chūn hoat-sio, chū án-ne sit-khì khòaⁿ kap thiaⁿ ê lêng-le̍k. Che tùi i kap i ê pē-bó lâi kóng sī chiâⁿ tōa ê táⁿ-kek. Kiám-chhái in-ūi án-ne, i ná tōa-hàn hêng-ûi-siōng soah jú hoan.

Keller chá-kî chham-ka Bí-kok Siā-hōe-tóng, chi-chhî kang-lâng ūn-tōng. I tī 1912 nî ka-ji̍p Sè-kài Kang-gia̍p Kang-lâng (Industrial Workers of the World, IWW), 1916 nî kàu 1918 nî chi-kan ūi in siá kó. I kám-kak kok-hōe lō͘-sòaⁿ ê siā-hōe-chú-gī tng teh "tîm lo̍h khì chèng-tī làm-tē tang-tiong". Tī 1 phiⁿ "Chóaⁿ-iūⁿ Góa Chiâⁿ-chò IWW ê 1-ê" i siá-kóng i ê tōng-ki pō·-hūn hām koan-sim bông-jîn kap kî-thaⁿ ê sin-khu chiòng-gāi-chiá ū koan-hē:

Lâng chí-phài góa chham-ka úi-oân-hōe tiau-cha chheⁿ-mê-lâng ê chōng-hóng. Chìn-chêng góa lia̍h-chún chheⁿ-mê sī lán lâng bô hoat-tō· chiáng-ak--ê, taⁿ góa thâu-1-pái hoat-kak kî-tiong chē-chē in-sò· ē-tit khan tùi chhò-gō· ê kang-gia̍p tiâu-kiāⁿ. Che tiāⁿ-tiāⁿ sī in-ūi thâu-ke chū-su koh tham-sim lâi án-ni-siⁿ. Chit-ê siā-hōe ê ok ke-thiⁿ chō-chiâⁿ būn-tê ê in-sò·. Góa hoat-hiān sòng-hiong pek cha-bó·-lâng kòe kiàn-siàu ê seng-oa̍h, lō·-bóe chôaⁿ-á chheⁿ-mê.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikisource ū Helen Keller ê chok-phín a̍h sī koan-hē i ê chok-phín.

Wikiquote ū Helen Keller Eng-gí ê ín-iōng-kù.